Kurz: Kuchár - kuchárka

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, vie odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania. Pozná kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín, správne technologické postupy, potrebné suroviny a zariadenia potrebné pre prípravu pokrmov studenej a teplej kuchyne, techniky expedície a estetickej úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach.Obsah kurzu

  • ekonomika a organizácia reštauračného stravovania, zariadenie a vybavenie prevádzkární
  • hospodárske výpočty, potraviny a výživa, psychológia obsluhy a predaja
  • technológia prípravy jedál, stolovanieCieľová skupina

Záujemcovia o prácu v danom odbore, resp. záujemcovia o otvorenie si živnosti v tejto oblasti.Kontaktná osoba

Ing. Peter Zachar
+421 32/743 06 76
zachar@vajak.sk


Organizátor