Detail kurzu

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady hygieny, epidemiológie a BOZP v masérskych službách a wellness zariadeniach, má vedomosti z anatómie a fyziológie človeka. Ovláda anatomické názvoslovie, pozná kostrovú a svalovú sústavu človeka. Pozná zásady správneho saunovania a spôsoby odpočinku po saunovaní. Má prehľad v moderných trendoch pri saunových ceremoniáloch. Ovláda základné masážne postupy pri masáži dolných končatín, horných končatín, chrbta, brucha, hrudníka, šije, hlavy. Pozná jednotlivé techniky masáží (trenie, hnetenie, vytieranie, roztieranie, tepanie, chvenie, vytriasanie, pasívne pohyby) a vie ich vhodne kombinovať pri masáži jednotlivých častí tela.

Obsah kurzu

Zásady hygieny a BOZP v masérskych službách, prevádzka wellness zariadenia, sauny, základy komunikácie a administratívne úkony v masérskych službách, funkčná anatómia a fyziológia človeka, druhy manuálnej masáže, techniky masáží, saunovanie, saunové rituály, …

Časový rozsah kurzu: 320 hodín

Cieľová skupina

Vzdelávací program je určený záujemcom so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti pre výkon činnosti wellness pracovníka – masérske služby. Absolvent kurzu môže nájsť uplatnenie vo wellness zariadeniach a hoteloch doma alebo v zahraničí.

Certifikát Osvedčenie - kurz je akreditovaný Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať