Detail kurzu

Nájomná zmluva v obchodnej praxi

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

a) Nájom a jeho právna úprava

  • typické prípady nájomných vzťahov v obchodnej praxi
  • právna úprava Občianskom a Obchodnom zákonníku a v iných predpisoch
  • formálne náležitosti zmluvy a kontraktačný proces

b) Náležitosti nájomnej zmluvy

  • vymedzenie predmetu nájmu
  • dohoda o nájomnom a platbách za plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu
  • doba trvania nájmu a jej predĺženie

c) Ukončenie nájmu

  • spôsoby ukončenia nájomného vzťahu
  • zmluvná sloboda pri vymedzení dôvodov ukončenia a zákonné obmedzenia
  • účel výpovede a odstúpenia od zmluvy a rozdiel medzi nimi

d) Diskusia a riešenie problémov z praxe účastníkov

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor