DETAIL KURZU

Zákon o DPH - dvojdňové školenie

Od:

EDU-LAND s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom dvojdňového školenia je dodať vám ucelené a praktické informácie zo zákona o DPH tak, aby ste boli schopní samostatne pracovať so zákonom. Absolvovaním tohto školenia získate výbornú orientáciu v zákone. Nadobudnete znalosť celého zákona.

Obsah kurzu

Z obsahu

 • čo je predmetom dane a kto je zdaniteľná osoba
 • registračná povinnosť
 • zdaniteľné obchody
 • miesto zdaniteľného obchodu
 • daňová povinnosť
 • základ dane a sadzba dane
 • oslobodenie od dane
 • odpočítanie dane
 • vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu
 • podanie žiadosti o vrátenie dane
 • vrátenie dane uplatnenej v cenách tovarov a služieb
 • povinnosti osôb povinných platiť daň (vedenie záznamov, faktúra)
 • daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti
 • nadmerný odpočet
 • súhrnný výkaz
 • kontrolný výkaz
Pre našich absolventov sme pripravili viac výhod, čítajte viac na našej internetovej stránke www.kurzy-uctovnictva.com Chcete sa vzdelávať efektívne? Máme pre Vás riešenie. Predstavujeme vám vzdelávací video kurz Zákon o DPH. Video kurz je plnohodnotný vzdelávací program, je vám k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. Licenciu máte na 1 rok, pozerať ho môžete až na 3 zariadeniach a koľkokrát chcete. Viac info o video kurzoch: www.video-kurzy.sk Stránka video kurzu: https://www.video-kurzy.sk/…-zakon-o-dph

Cieľová skupina

Školenie je určené odborníkom zo súvisiacich ekonomických oblastí ako sú účtovníci, finanční manažéri, ekonomickí poradcovia, podnikatelia a iní záujemcovia o ovládanie zákona o DPH. Ak chcete zákon o DPH ovládať, ale neradi si ho čítate alebo mu nerozumiete, tak je toto školenie určené práve vám.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Kontaktná osoba

Tomáš Gazda
+421 2/444 410 00
office@eduland.sk

Hodnotenie
Organizátor