Detail kurzu

Vedúci audítor podľa normy ISO 45001:2018 - CQI a IRCA

DNV Business Assurance Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Tento kurz je navrhnutý tak, aby účastníkom poskytoval vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie prvého, druhého a tretieho auditu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Odkazuje na normu ISO 19011 návod na auditovanie manažérskych systémov a ISO 17021 - Posudzovanie zhody - Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov riadenia.

Tento kurz bol zaregistrovaný a certifikovaný riadiacim orgánom CQI IRCA a spĺňa formálne požiadavky na odbornú prípravu pre jednotlivcov, ktorí sa uchádzajú o registráciu v CQI IRCA alebo iných certifikačných schémach audítorov

Obsah kurzu

Tento kurz pokryje nasledujúce témy;

 • Systémy riadenia – Čo a prečo, vrátane HLS
 • Čo je audit a prečo je potrebný
 • Risk based thinking proces
 • Účel a požiadavky ISO 45001:2018 z hľadiska auditu
 • Ako naplánovať & vykonávať audity
 • Auditorská komunikácia
 • Pridaná hodnota správ z auditu a následný follow-up
 • Predpoklady: 

  Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu sa očakáva, že budete mať poznatky o:

  • PDCA cykle
  • Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • Požiadavkách normy ISO 45001 a bežne používaných termínoch a definíciách týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak ako uvádza ISO 45001, ktoré možno získať v kurze o Požiadavkách normy ISO 45001:2018.

 • Hodnotenie účastníkov prebieha priebežným hodnotením počas celého kurzu a záverečnou písomnou skúškou na konci kurzu (2 hod.).
 • Účastníkom, ktorí úspešne zvládnu priebežné hodnotenie aj záverečný test, bude udelený  “Certifikát o účasti”. 
 • Môžete si overiť svoj certifikát CQI IRCA a získať prístup k exkluzívnym zdrojom prostredníctvom stránky www.quality.org

Cieľová skupina

Tento kurz je odporúčaný pre všetkých, ktorí sa chcú vykvalifikovať ako vedúci audítor / audítor a vykonávať interné / externé audity BOZP podľa normy ISO 45001.

Certifikát Certifikát o účasti alebo o úspešnom absolvovaní Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté školiace materiály, obed a občerstvenie.

Kontaktná osoba

Martina Erman
+421 918 424 783
martina.erman@dnv.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať