Detail kurzu

AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK : VIDEO-KONFERENCIA - Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika


Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika (ABT)
organizujeme pre bezpečnostných technikov (BT) minimálne s dvojročnou praxou, ktorí sa prihlásili alebo sa chcú prihlásiť na vykonávanie skúšky podľa § 24 zákona 124/2006 Z.z o BOZP v znení neskorších predpisov na získanie kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika (ABT), ktorá prebieha na Národnom inšpektoráte práce.

BONUS:  účastníci získajú aktuálne právne predpisy, vypracované otázky a testy na skúšku na NIP KE

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Obsah kurzu

BONUS:  účastníci získajú aktuálne právne predpisy, vypracované otázky a testy na skúšku na NIP KE

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Cieľová skupina

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor