DETAIL KURZU

Manažér kvality

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie manažéra kvality a prácu so systémom manažérstva kvality v organizáciách

prehĺbiť znalosti z predmetných noriem a možnosti ich praktického využitia (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 19011)

naučiť sa identifikovať, definovať a neustále zlepšovať procesy v organizácií

získať vedomosti pre plánovanie a riadenie kvality, osvojiť si metódy pre meranie a hodnotenie kvality

získať vedomosti o vybraných analytických a rozhodovacích metódach a ich praktickom použití (FMEA, trendová analýza, 8D, SPC, 5S, MSA, LEAN)

pochopenie metrologického konfirmačného systému a metrologického poriadku

naučiť sa rozpoznávať chyby meradiel a určovať zhody produktov so špecifikáciou

Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu manažéra kvality.  

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Obsah kurzu

Kurz pozostáva z nasledovných modulov (Jednotlivé moduly je možné absolvovať samostatne):

Názov kurzuDĺžka trvaniaCena bez DPH/osobaZáklady systémov manažérstva kvality1 deň130 €Opis a dokumentácia procesov organizácie2 dni250 €Postup implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách3 dni380 €Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovanie2 dni250 €Plánovanie a riadenie systému manažérstva kvality3 dni380 €Metrológia1 deň130 €Manažér kvality11 dní791 €


1.deň:

7:45 – 8:00      Prezentácia účastníkov

8:00 – 10:00    Systémový a procesný prístup v oblasti systému manažérstva kvality

10:00 – 12:00 Požiadavky noriem a ich praktické uplatňovanie (ISO 9001, ISO/TS 16494)

12:00 – 13:00 Prestávka na obed

13:00 – 15:00 Požiadavky noriem a ich praktické uplatňovanie (ISO 9001, ISO/TS 16494)

15:00 – 16:00 Tvorba mapy procesov a karty procesov

 

2.deň:

8:00 – 9:30      Tvorba prehľadných plánov, dokumentácie procesov a formulárov

9:30 – 12:00    Ciele a politika kvality, zabezpečenie trvalého zlepšovania SMK

12:00 – 13:00 Prestávka na obed

13:00 – 14:30 Požiadavky normy EN ISO 19011 a návod na auditovanie

14:30 – 16:00 Auditovanie procesov a určovanie úzkych miest

 

3.deň:

8:00 – 10:00    Kontrola kvality produktu

10:00 – 12:00 Riadenie nezhôd a využívanie informačných systémov

12:00 – 13:00 Prestávka na obed

13:00 – 15:00 Využitie metódy FMEA pri návrhu a realizácii produktu

15:00 – 16:00 Analytické a rozhodovacie nástroje (Paretova a trendová analýza)

 

4.deň:

8:00 – 10:00    Využitie štatistických metód riadenia produktu SPC

10:00 – 12:00 Optimalizovanie procesov a pracoviska (5S, LEAN Management)

12:00 – 13:00 Prestávka na obed

13:00 – 14:00 Metrologický konfirmačný systém, metrologický poriadok a legislatíva

15:00 – 15:30 Rozpoznávanie chýb meradiel a určovanie zhody produktov so špecifikáciou

15:30 – 16:00 Záverečný test, diskusia a vyhodnotenie kurzu

 

Kurz pozostáva z nasledovných modulov:

Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovanie

Plánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvality

Metrológia

Kontaktná osoba


+421 911 280 995
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor