DETAIL KURZU

Dohovor CMR, nákladný list CMR, colné predpisy

Od:

VIK s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získanie informácií potrebných pri uzatváraní obchodov a realizácii obchodných transakcií pri nákupe a predaji svojich produktov ale aj pri preprave,poistenie rizík a ich eliminácia najmä počas prepravy, presné definovanie podmienok obchodu, kto a kedy znáša náklady na dopravu poistenie tovaru a škody za poškodenie počas prepravy, podmienky realizácie obchodu z pohľadu práv a povinností zmluvných strán, štandardy Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

Kurz je určený pracovníkom logistiky, špedičných spoločností, či produktovým manažérom v doprave a tiež pracovníkom v oblasti zahraničného obchodu, obchodných oddelení, logistiky a distribúcie tovarov.

Trvanie kurzu: od 09:00 do cca 15:30 hod. (v závislosti od diskusie)


Obsah kurzu

Dohovor CMR:

 • rozsah a použitie Dohovoru CMR, použitie NL CMR, uzavretie prepravnej zmluvy
 • aktuálne zmeny v Dohovore CMR
 • zodpovednosť dopravcu, odoslanie tovaru, udalosti počas prepravy, dodanie tovaru, výhrady dopravcu
 • poistenie tovaru a nákladu
 • kontrolné listy (GB), všeobecné prepravné podmienky
 • príklady z praxe a ich riešenie.

Colné predpisy:

 • zodpovednosť dopravcu, udalosti počas prepravy, podmienky režimu tranzit, dodanie tovaru
 • neporušenosť colných uzáver, dodržanie lehoty, mimoriadne udalosti, mobilné kontroly
 • bezpečnosť medzinárodného logistického reťazca
 • meranie nápravových tlakov a váženie
 • zákazy jazdy a dopravné obmedzenia, mýtne systémy a poplatky v EÚ, prepravné povolenia CEMT, cestná daň
 • emisné triedy
 • poistenie
 • medzinárodná obchodná komora, medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok Incoterms
 • čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi, rozdelenie doložiek (E,F,C.D), význam a výklad doložiek, povinnosti predávajúceho a kupujúceho
 • dodanie a prevzatie tovaru, dodacie lehoty pre zmluvné strany, prechod vlastníckych práv
 • znášanie dopravných nákladov, prechod rizík (strata, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru)
 • vplyv doložiek na uzavretie obchodnej transakcie
 • zmena pravidiel účinných od 1.1.2011 a porovnanie s pôvodnými-colné vyhlásenia a dokumenty pri dovoze, vývoze, tranzite
 • prepravné dokumenty (nákladové listy, zoznamy tovarov a pod.)

Kontaktná osoba


+421 910 902 070
vik@vik.sk

Hodnotenie
Organizátor