Detail kurzu

Povinnosti pôvodcov odpadov a výrobcov podľa aplikačnej novely zákona o odpadoch

VIK s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými povinnosťami pôvodcu odpadov a výrobcov obalov a neobalových výrobkov podľa aplikačnej novely zákona č. 79/2015 o odpadoch s účinnosťou od 1.1.2018.

Kurz je určený pracovníkom spoločností zodpovedným za nakladanie s odpadmi, podnikových ekológov a tiež pracovníkom samosprávy a štátnej správy.

Jednodňový kurz od 09:00 do cca 16:00 hod. (čas ukončenia kurzu v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Obsah kurzu

Povinnosti pôvodcu odpadu so zameraním na zmeny účinné od 1.1.2018

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nakladanie s osobitnými odpadmi (odpadové oleje, PCB, stavebné a demolačné odpady)

Komunálne odpady a zmeny účinné od 1.1.2018

Povinnosti výrobcu obalov a neobalových výrobkov zmeny účinné od 1.1.2018

Hodnotenie
Organizátor