Detail kurzu

Stress manažment - ako pracovať bez stresu a s výsledkami. Koučing 1on1

BALANCED s.r.o.

Popis kurzu

Náš zážitkový workshop je zameraný na osvojenie si proaktívnych metód zvládania stresu, spoznanie dôsledkov jeho vplyvu, zvládnutie negatívnych emócií, ktoré stres sprevádzajú a získanie schopnosti udržať dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť.

Obsah kurzu

Schopnosť odolávať stresu a tlaku okolia sa volá reziliencia. Ako odolávať stresu a tlaku, ktorý je všade okolo nás? Ako sa vysporiadať s ťažkými životnými situáciami? Ako sa stať rezilientný? K odolnosti prispievajú zručnosti, ktoré získavame počas života, schopnosť plánovať a riešiť problémy, pozitívny sebaobraz a dôvera vo vlastné schopnosti, komunikačné zručnosti, či zvládanie silných emócií a impulzov. Je to podobné ako tréning špeciálnych jednotiek, postupne im pridávajú záťaž, pochodujú nekonečné kilometre, nedovolia im spať, obmedzia im prísun jedla, až dokážu zvládať neuveriteľne náročné úlohy.


príčiny a následky stresu • hlavné stresory a druhy stresu • vonkajšie a vnútorné sily pôsobiace na vznik stresu

negatívne emócie – hlavné faktory stresu • pracovný výkon a udržiavanie obchodnej úspešnosti • krivky výkonnosti práce obchodníka a biorytmus – osobné limity • zvládanie a prevencia stresu pri obchodnom rokovaníCertifikát ano - poskytujeme
Hodnotenie
Organizátor