Detail kurzu

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA v praxi

Cadet Go Slovakia, s. r. o.

Popis kurzu

Cieľ kurzu:
 • Posíliť vlastnú sebaistotu a sebaúctu v jednání s okolím
 • Pochopiť zmyseľ a účel asertivity a principy asertívnej komunikácie
 • Naučiť sa vedome používať nástroje asertívnej komunikácie.
Najvhodnějšie pre:

Určeno pre všetkých, ktorí chcú nenásilne, vľúdne, ale pevne vyjádriť svoj názor, chcú sa viacej presadiť, chcú s ostatnými jednať ústretovo, ale rozhodne. Vhodné  pre manažerov aj zamestnancov, ktorí chcú lepšie komunikovať s kolegy, zákazníkmi alebo klienty.

Obsah kurzu

Obsah kurzu:
 • Čo je a nie je asertivita
 • Rozdiely medzi agresivitou, manipulaciou, pasivitou a asertivitou
 • Vzťah k sebe a k okoliu - OK+/OK-
 • Hranice sebaúcty
 • Dotazník sebapresadenia
 • Principy asertivnej komunikacie
 • Asertívne práva
 • Asertívne nástroje komunikacie
 • Asertívny prístup k riešení nepríjemných/obtiažných situácií
 • Partnerské jednánie štýlom výhra – výhra
Metódy:
 • Sebapoznanie - testy
 • Individuálna a skupinová práca
 • Praktický nácvik
 • Simulácie situácií
 • Sebareflexia
 • Spätná väzba

Viac na:  www.cadetgo.sk

Certifikát Úspešný absolvent kurzu obdrží Certifikát Poznámka k cene

V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať