DETAIL KURZU

RESULTS KOUČING (celodenný intenzívny tréning)

Od:

ANTEA CONSULTING S.R.O.

Popis kurzu

  • Základné PRINCÍPY a význam RESULTS KOUČINGU
  • Definovanie spoločného ZÁMERU a CIEĽA
  • ŠTVORLÍSTOK ZRUČNOSTÍ results kouča
  • Ako KLÁSŤ SPRÁVNE OTÁZKY
  • Ako VIESŤ KOUČING zameraný na RIEŠENIE PROBLÉMOV
  • Ako VIESŤ KOUČING zameraný na ZVÝŠENIE MOTIVÁCIE
  • Účinná SPÄTNÁ VÄZBA v koučingu
  • PRAKTICKÝ TRÉNING koučovacieho rozhovoru


Cena kurzu je bez DPH. Nie sme platcami DPH.

Hodnotenie
Organizátor