Detail kurzu

Webinár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – posledné schválené a pripravované zmeny - Ing. Peter Gallovič

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Webinár je zameraný na aktuálne zmeny v oblasti odpadového hospodárstva k 30.6.2022 a od 1.7.2022

Obsah kurzu

- Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - prijaté a pripravované zmeny

- Základné ustanovenia – zmeny

- Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – úpravy

- Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad najdôležitejších zmien – osobitné výrobky z plastov

- Osobitné prúdy odpadov – úprava ustanovení nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

- Komunálny odpad – zmeny a úpravy povinností

- Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti, registrácie - zmeny

- Informačný systém odpadového hospodárstva – nové úpravy a aktuálny stav

- Správne delikty – prehľad

- Prehľad ďalších zmien právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

- Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok a nové

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor