Detail kurzu

Mzdy a personalistika

ANYMex, s. r. o.

Popis kurzu

naučiť personalistiku a mzdy – teória aj praktické príklady a výpočty miezd, naučiť aké povinnosti vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov vo vzťahu k zamestnancovi a aj sociálnej, zdravotnej poisťovni, daňovému úradu.

To čo robíme denne už 10 rokov Vás radi naučíme – žiadne teoretické poučky – fakty a príklady z dennodennej pra­xe.

Obsah kurzu

1 Zákonník práce

 • všeobecné pojmy
 • predzmluvné vzťahy
 • pracovná zmluva
 • pracovný čas
 • doručovanie
 • skúšobná doba
 • povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
 • preradenie na inú prácu
 • skončenie pracovného pomeru
 • odstupné a odchodné
 • práca nadčas,
 • pracovná pohotovosť

2. – nočná práca

 • práca nadčas
 • evidencia
 • dovolenka
 • mzda a priemerný zárobok
 • náhrady mzdy
 • zrážky zo mzdy
 • prekážky v práci
 • zvyšovanie kvalifikácie
 • stravovanie zamestnancov
 • náhrada škody
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer
 • dotácie na zamestnávanie a udržanie zamestnanosti
 • ochrana práce – PO a BOZP

3. Sociálne a zdravotné poistenie:

 • Náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • Zákon o sociálnom poistení:

o základné pojmy o vznik a zánik poistenia o nemocenské dávky o ošetrovné o materské o princíp výpočtu dôchodku a jeho determinanty o predčasný starobný dôchodok o invalidný dôchodok o úrazové dávky

 • Zákon o zdravotnom poistení:

o základné pojmy o vymeriavací základ o oznamovacie a registračné povinnosti

4. Výpočet miezd:

 • časová
 • úkolová
 • podielová
 • fixná

5. Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • výpočet preddavkov na daň
 • daňový bonus
 • zamestnanecká prémia
 • ročné zúčtovanie dane
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch

6. Praktické príklady – komplexné 7. Praktické príklady na SW Olymp

Cieľová skupina

každý záujemca o danú problematiku, začiatočníci

Poznámka k cene

ak ste absolvovali iný náš kurz, zľava 10 %

Hodnotenie
Organizátor