Detail kurzu

Negociácia (efektívne postupy vyjednávania v práci a v medziľudských vzťahoch)

PDCS

Popis kurzu

Vyjednávame každý deň - o malých veciach (kto vyvenčí psa) aj o závažných (posunutie termínu odovzdania stavby či podmienky závažného lekárskeho zákroku). Keď vstupujeme do rokovaní spontánne, sme nespokojní, že vedú k nemilým prekvapeniam, sklamaniam či frustrácii. Pritom na vyjednávanie sa dá pripraviť, a lepšie v ňom nielen obhájiť svoje stanovisko či zdôvodniť opodstatnenosť vlastných požiadaviek, ale aj zachovať korektné vzťahy s druhou stranou.

Obsah kurzu

Výsledok rokovaní závisí aj od schopnosti pracovať s vlastnými (aj nepohodlnými) pocitmi, znalosti techník principiálneho vyjednávania, a umenia zmeniť konfrontačnú situáciu na spoločné hľadania riešenia problému.

Po dokončení kurzu budete vedieť, ako sa vysporiadať aj so situáciami mnohostranného vyjednávania (so zapojením napr. rôznych štátnych a neštátnych subjektov), ako pracovať v spojenectvách, ako ustrážiť férový proces vyjednávania a ako neutralizovať informačnú či mocenskú nerovnováhu.

Vyskúšame si rokovať proti partnerovi, ktorý využíva manipulatívne techniky, pod časovým stresom, ale povieme si aj, kedy má v jednaní miesto ospravedlnenie za naše vlastné pochybenia a prečo aj ústupky a ústretové kroky majú veľký význam pre dosiahnutie dohody (ak má byť dodržaná).

Absolventov kurzu už neprekvapí, keď budú v reálnych vyjednávacích stretnutiach čeliť partnerovi so znalosťou Harvardskej školy vyjednávania, javu „ukotvenie“ či konceptu BATNA.

Účastníci sa v praktických cvičeniach so spätnou väzbou a analýzou naučia nastavovať si hranice v jednodimenzionálnych jednaniach (napr. o cene) a vytvárať hodnotu vtedy, keď výsledkom musí byť dohoda s mnohými aspektmi (termíny, kvalita, cena, budúca spolupráca...) a každá zo strán má viacero požiadaviek aj viacero možností, čo ponúknuť vyjednávajúcemu partnerovi.


Cieľová skupina

Na otvorenom kurze Negociácia sa podnikatelia pripravujú ako ustáť tlak pozičného jednania silnejšieho partnera, pracovníci verejnej správy ako vytvoriť priestor na dohodu aj v rámci rokovaní medzi oddeleniami či rezortmi, projektoví manažéri mimovládnych organizácií zasa ako riešiť zlyhania v partnerstvách s inými organizáciami.


Certifikát Účastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu. Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a tréningové materiály.

Hodnotenie
Organizátor