DETAIL KURZU

Emočná inteligencia - ako zvládať svoje emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým

Od:

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Vzdelávací program je zostavený tak, aby účastníci:

 • odhalili oblasti rozvoja v rozpoznávaní a zvládaní svojich emócií,
 • určili a opísali svoje silné stránky, zdroje energie, hodnoty, ciele a hranice,
 • spoznali jednotlivé typy osobností a spôsoby ako čítať ich emócie a lepšie s nimi vychádzať,
 • ovládali spôsoby ako dostať z ľudí to najlepšie,
 • dokázali zvýšiť mieru optimizmu vo svojom každodennom živote,
 • spoznali efektívne spôsoby adaptácie na zmeny a schopnosti čeliť výzvam (AQ a CQ),
 • naplánovali si zmeny, ktoré posilnia vlastnú sebamotiváciu a starostlivosť o seba,
 • zvýšili si a nadobudli osobný a profesionálny rast a spokojnosť.
Cieľová skupina

 • Čo je emočná inteligencia a prečo je dôležitá,
 • 5 kľúčových komponentov emočnej inteligencie,
 • Sebapoznanie a sebauvedomenie (uplatnenie svojho pravého ja),
 • Charakteristika základných typov osobností a ako s nimi vychádzať,
 • Ako čítať emócie druhých, chyby a bariéry vo vnímaní druhých ,
 • Využitie neverbality pri úspešnej emocionálnej komunikácii,
 • Užitočné stratégie zvládanie emočne vypätých situácií,
 • Výhody pozitívneho myslenia a pozitívnej komunikácie,
 • Cvičenia a riešenia problémov z praxe účastníkov.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor