Športová masáž s akreditáciou MŠ SR a klasická masáž

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je zameraný na výcvik klasickej masáže pre záujemcov o túto profesiu, ktorí sa chcú stať masérmi v masážnych salónoch, strediskách alebo rehabilitačných zariadeniach

Absolventi budú ihneď schopní začať poskytovať služby klasickej masáže

Absolvent získa nevyhnutné poznatky zo zdravovedy a medicíny, traumatológie, hygieny a epidemiológie, psychológie, poskytovania prvej pomoci, ekonomiky a zásad BOZP

Osvojí si zručnosti, prostredníctvom ktorých bude vedieť prakticky vykonať rôzne typy a druhy klasickej masáže – fyzikálna terapia a klasická masáž

Cieľová skupina

Absolvent kurzu Športová masáž sa môže uplatniť ako masér v celej šírke služieb o ludské telo, prípadne v športových zariadeniach a kluboch fitnes centrách, kupelných a rekreačných zariadeniach, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).

Obsahová náplň

Učebný plán: Teoretická časť 1.Základy anatómie a fyziológie 2.Hygiena a epidemiológia 3.Vybrané kapitoly zo psychológie 4.Kapitoly z vybraných odborov medicíny 5.Traumatológia – prvá pomoc 6.Fyzikálna terapia 7.Masáž, druhy manuálnej masáže 8.Ekonomika 9.Ochrana a bezpečnosť pri práci Prax klasickej masáže 1.Manuálna masáž – klasická 2.Záverečné skúšky

Lektor:
Odborný garant kurzu je špecialista - fyzioterapeut MUDr. Jozef Zimmermann v Nitre.

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

16.04.2018 - 23.05.2018
04.06.2018 - 11.07.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Izabela Sýkorová
mobil:
+421 907 761 *** zobraziť

email:
manager@... zobraziť


Adresa
Družstevná 10, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 761 *** zobraziť

mobil:
+421 907 761 *** zobraziť

email:
kurzy.swallow@... zobraziť

web: beautyschool.sk/

Adresa
BEAUTY SCHOOL
Družstevná 10, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)