Detail kurzu

Wellness pracovník - masérske služby

BEAUTY SCHOOL

Popis kurzu

Kurz je určený :

- pre samoplátcov - cez Urady práce uvedený kurz nepreplácame

Podmienka vstupu do kurzu je stredná škola s maturitou, príp.VŠ.

Kurz je zameraný na výcvik klasickej masáže a wellness činností pre záujemcov o túto profesiu, ktorí sa chcú stať masérmi v masážnych salónoch, strediskách alebo rehabilitačných zariadeniach

Absolventi budú ihneď schopní začať poskytovať služby klasickej masáže

Absolvent získa nevyhnutné poznatky zo zdravovedy a medicíny, traumatológie, hygieny a epidemiológie, psychológie, poskytovania prvej pomoci, ekonomiky a zásad BOZP

Osvojí si zručnosti, prostredníctvom ktorých bude vedieť prakticky vykonať rôzne typy a druhy klasickej masáže – fyzikálna terapia a klasická masáž

Obsah kurzu

Učebný plán: Teoretická časť 1.Základy anatómie a fyziológie 2.Hygiena a epidemiológia 3.Vybrané kapitoly zo psychológie 4.Kapitoly z vybraných odborov medicíny 5.Traumatológia – prvá pomoc 6.Fyzikálna terapia 7.Masáž, druhy manuálnej masáže 8.Ekonomika 9.Ochrana a bezpečnosť pri práci Prax klasickej masáže 1.Manuálna masáž – klasická

2. Wellness čast

3.Záverečné skúšky

Cieľová skupina

Absolvent kurzu Wellness pracovník sa môže uplatniť ako masér v celej šírke služieb o ludské telo, prípadne v športových zariadeniach a kluboch fitnes centrách, kupelných a rekreačných zariadeniach, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).

Certifikát Ukončené certifikátom, na ktorý si možno otvorit živnost Poznámka k cene

870 eur

Hodnotenie
Organizátor