Detail kurzu

GOC670 - Úvod do Data Science a strojového učenia v Microsoft SQL Server a Microsoft Azure

GOPAS SR, a.s.

Popis kurzu

Data Science je nový trend v spravovaní dát, ktorý vznikol ako reakcia na rastúce množstvo dát, ktoré máme k dispozícii a doteraz sme ich aktívne nevyužívali napriek tomu, že tieto dáta môžu ukrývať veľmi cenné informácie, ktoré je však nutné získať vhodnou analýzou. Na tomto kurze sa zoznámite s problematikou Data Science, ujasníte si, čo tento termín znamená a dozviete sa, akým spôsobom môžete prístupy Data Science využiť aj vy vo svojich organizáciách, napríklad pre predikciu správania zákazníkov alebo predikciu životnosti strojov vo výrobe. Na kurze sa ďalej naučíte identifikovať zdroje dát pre vaše analýzy, zoznámite sa s hlavnými rodinami algoritmov, ktoré sa používajú pre prediktívnu analýzu dát a dozviete sa, kedy je vhodné použiť ktorý prístup. V priebehu kurzu si budete skúšať praktické experimenty nad dátami s využitím služby Azure Machine Learning a dozviete sa tiež, ako svoje riešenia prevádzkovať na vlastnom SQL Server bez nutnosti využívať cloud s pomocou SQL Server Machine Learning Services. Kurz je určený pre dátových analytikov a vývojárov, ktorí sa chcú zoznámiť s pokročilými možnosťami prediktívnej analýzy dát s využitím strojového učenia.

Cieľová skupina

Cieľová skupina je bližšie definovaná v kategórii Cieľ kurzu.

Kontaktná osoba

Klientský servis
+421 2/482 827 05
info@gopas.sk

Hodnotenie
Organizátor