Detail kurzu

Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačové siete sú bežnou súčasťou nášho života. Sú úplnou samozrejmosťou na počítačoch, stali sa bežnou výbavou v mobilných telefónoch, tabletoch. Používame ich v práci aj doma často bez toho aby sme o tom vedeli. Stačí kliknúť pripojiť na mobilnom telefóne a sme "Online". Obyčajný užívateľ nemusí nič viac vedieť. Pre človeka pracujúceho v oblasti informačných technológií však toto nestačí. Technik (prípadne programátor, správca, administrátor, a pod. ), už musíme vedieť zodpovedať niekoľko základných otázok. Čo je to počítačová sieť a ako súvisí s Internetom? Ako sú posielané údaje cez sieť a cez Internet? Ako vytvoríme lokálnu sieť Ethernet alebo Wi-Fi? Čo všetko potrebujeme na vytvorenie Intenetového spojenia a ako ho vytvoríme? Ako sa orientovať v nastaveniach jednoduchého smerovača? Práve na tieto základné otázky dáva odpoveď náš kurz Úvod do počítačových sietí. Kurz prináša prehľad terminológie a technológií používaných v počítačových sieťach ale aj praktickú časť, v ktorej sa účastník naučí vytvárať Siete Ethernet aj Wi-Fi bez ohľadu či sa jedná o malú sieť pre domácnosť alebo rozľahlejšie siete vo firme či podniku. Kurz nepredpokladá žiadne znalosti z oblasti sietí, iba dobrú znalosť operačného systému MS Windows (7, 8 alebo 10).

Obsah kurzu

===Základné sieťové pojmy - Úvod do sietí - Definícia pojmu počítačová sieť - Vysvetlenie pojmu Internet - Požiadavky na internetové pripojenie - Definícia pojmu fyzické a logické spojenie - Fyzické a logické adresovanie, rozdiely medzi IP a MAC adresou - Definícia pojmu protokol - Vysvetlenie významu protokolov TCP/IP, DNS a DHCP - Príklady aplikačných protokolov - LAN a WAN - Rozdiel LAN a WAN - Prehľad LAN technológií - Prehľad LAN zariadení - Prehľad WAN technológií - Prehľad WAN zariadení - Iné typy sietí - PAN - MAN - SAN - Príklady použitia daných typov sietí - Intranet vs Extranet - VPN - Význam VPN - Intranet a Extranet VPN - Číselné sústavy - Desiatková sústava - Dvojková sústava - Šesnástková sústava - Príklad Binárnej reprezentácie dát - Jednotky údaja a ich násobky v desiatkovej a binárnej variante - Rýchlosť sietí - Jednotky prenosu dát - Šírka pásma - Priepustnosť - Oneskorenie ===Siete v operačnom systéme MS Windows 7 (8) - Nastavenie siete v OS Windows - TCP/IP Konfigurácia sieťovej karty s použitím DHCP - Význam typu siete, vysvetlenie pojmu Firewall - Dôležité konzolové príkazy (ping, ipconfig, tracert, pathping a nslookup) - Zdieľanie dát - Porovnanie počítača v doméne a pracovnej skupine - Význam „Homegroup“ - Jednoduché zdieľanie - Ovládanie počítača na diaľku - Vzdialená pracovná plocha - Význam služieb Telnet a SSH - Iné riešenia (TeamViewer a pod.) - Cvičenie - Vytvorenie spojenia dvoch počítačov s použitím automatickej konfigurácie cez DHCP - Vytvorenie spojenia niekoľkých počítačov cez zariadenie prepínač (Switch) - Zdieľanie dát v sieti - Pripojenie na iný počítač v LAN a cez internet ===Úvod do TCP / IP - OSI model - Popis vrstiev OSI modelu a ich súvis so sieťovými protokolmi - Princíp "Peer to peer" komunikácie medzi vrstvami - Princíp "Data Encapsulation" pri komunikácii - Sieťové zariadenia LAN a ich súvis s vrstvami OSI modelu - TCP/IP model - Aplikačná vrstva - Transportná vrstva - Internetová vrstva - Vrstva sieťového prístupu - Porovnanie s OSI modelom - Základné protokoly internetovej komunikácie a ich význam - TCP protokol - UDP protokol - IP protokol - ARP protokol - Adresovanie IPv4 na základe tried - Štruktúra IP adresy - IP adresy triedy A, B a C - Sieťová maska pre triedy A B a C - Význam adresy siete a Broadcastu, počítanie rozsahu IP adries pre siete triedy A, B alebo C - Význam privátnych IP adries, vysvetlenie princípu NAT - Cvičenie - Výpočet sieťovej a Broadcast adresy na základe masky pre triedy A, B a C - Zapojenie 2 a viacerých počítačov so statickou konfiguráciou IP adresy ===Zariadenie smerovač (Router) - Predstavenie smerovača - Rola smerovačov v architektúre Internetu - Vysvetlenie pojmov smerovací a smerovaný protokol - Vysvetlenie pojmu NAT - Ukážky smerovania príkazom tracert - Konfigurácia jednoduchého smerovača s prednastaveným NAT - Počiatočný štart a konfigurácia smerovača - Nastavenie IP adresovania - Nastavenie automatického prideľovania DHCP autentifikácia cez MAC adresu - Zálohovanie konfigurácie jej obnova a základné bezpečnostné prvky - Cvičenie - Prehľad ponuky smerovačov pri nákupe a ich použiteľnosť do domácnosti alebo malej firemnej siete - Prehľad konfigurácie najpoužívanejších smerovačov s prednastaveným NAT ===Úvod do Ethernetu - Sieťová topológia - Vysvetlenie pojmu topológia - Topológia hviezda jej výhody a nevýhody - Topológia rozšírená hviezda, príklady jej implementácie - Príklady iných topológií (Kruh, zbernica, mesh) - Rozdiel medzi fyzickou a logickou topológiou - Kolízne a Broadcastové domény - Rozdiel medzi zdieľaným médiom a spojením typu Point to point - Kolízna doména a jej segmentácia - Broadcastová doména a jej segmentácia - CSMA/CD protokol, Full vs half duplex zapojenie - Základy Ethernetu - Prehľad najpoužívanejších typov Ethernet-u, systém pomenovaní Ethernetu - MAC adresa a jej štruktúra - Ethernetové zariadenia - Sieťová karta (NIC) - Sieťové opakovače a rozbočovače (Repeater a hub) - Princíp sieťového mostu (Bridge a Bridging) - Ethernetové prepínače a prepínanie (Switch a switching) - Rozdiel medzi sieťovými prostrediami Peer to peer, Client/Server, Mainframe - Ethernetová kabeláž - Základné fyzikálne princípy posielania dát cez medené médium - Koaxiálny kábel - UTP a STP - Prehľad topológie, dĺžkového obmedzenia a koncovky pre základné typy Ethernet-u - Priame zapojenie v štandardoch Ethernet T568A a T568B - Rozdiel v posielaní signálu medzi Fast Ethernet a Gigabit Ethernet - Krížové zapojenie - Cvičenie - Tvorenie Ethernetovej kabeláže ===Bezdrôtové siete Wi-fi - Úvod do bezdrôtových sietí - Princíp fungovania bezdrôtových rádiových sietí - Prehľad typov antén a ich vplyv na pokrytie signálom - Význam aktívneho a pasívneho skenovania - Wi-fi (IEEE 802.11) - Wi-fi štandardy - Bezdrôtové zariadenia a topológia, zapojenia Ad-hoc a Access Point - Faktory ovplyvňujúce priepustnosť Wi-fi - Zabezpečenie Wi-fi - Typy šifrovania porovnanie ich bezpečnosti - WPA Enterprise, Radius server a spôsob jeho využitia - Nastavenie SSID Broadcast - Autentifikácia cez MAC adresu - Cvičenie - Vytvorenie Ad-hoc WiFi medzi dvoma počítačmi - Nastavenie jednoduchého WiFi AP a pripojenie sa do WiFi siete

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať