Detail kurzu

Microsoft Windows Server 2012/2016/2019 - Active Directory základný kurz

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Ako spravovať užívateľov vo firme tak, aby mal každí užívateľ možnosť prihlásiť sa na ľubovoľný počítač vo firme? Ako týmto užívateľom zadefinovať prístupy k prostriedkom siete ako sú tlačiarne, zdieľané priečinky a pod? Ako centrálne nastaviť obmedzenia používateľom tak, aby mohli na pracovných staniciach používať iba niektoré konkrétne veci? A ako toto všetko urobiť z jedného centralizovaného miesta tak, aby na to stačil jeden človek a nie armáda administrátorov obiehajúca fyzicky všetky počítače v sieti. Odpoveď sa volá Active Directory Domain Services (ADDS). Služba ADDS je dnes štandard a nájdeme ju v každej spoločnosti. Kurz Windows Server 2012/2016/2019 Active Directory základný kurz je zameraný na základnú prácu s ADDS. Toto zahŕňa nasadenie novej domény, správu užívateľov a skupín a prácu s GPO. V úvodnej časti sa účastník okrem základnej terminológie naučí ako správne nasadiť ADDS do malej až strednej firmy (do 250 počítačov). V druhej časti sa naučí, ako spravovať užívateľov a skupiny, a ako pomocou bezpečnostných skupín prideľovať prístupové práva k prostriedkom siete. V záverečnej časti sa pozrieme na veľmi dôležitý nástroj GPO, pomocou ktorého sa definujú bezpečnostné obmedzenia klientskych počítačov. Kurz je určený pre každého, kto má v kompetencií správu užívateľov a služieb lokálnej siete. Od účastníkov sa očakáva znalosť operačného systému Windows server 2012/2016/2019, a to aspoň na úrovni školenia Windows Server 2012/2016/2019 základné princípy, inštalácia a správa.

Obsah kurzu

===Úvod do služby Active Directory Domain Services - Prehľad možností služby ADDS - Logická štruktúra ADDS - Domain forest - Domain tree - Domain - Organizational Unit - Object - Object Class - Fyzická štruktúra ADDS - Územné rozdelenie (Site) - Doménové radiče (Domain Controller) - Replikácia ADDS ===Implementácia ADDS - Príprava a plánovanie doménových služieb - Rozdelenie siete na podsiete - Vytvorenie názvových priestorov - Vytvorenie logickej štruktúry ADDS - Inštalácia ADDS - Pridanie role a prvotná konfigurácia - Poinštalačná konfigurácia ADDS - Kontrola inštalácie - Využitie Windows PowerShell - Klientske stanice v doméne - Predpoklady klientskej stanice na členstvo v doméne - Pridanie klientskej stanice do domény - Riešenie problémov s doménou na strane klienta - Organizačné jednotky (OU) - Funkcie a význam OU - Vytváranie štruktúry OU pomocou GUI - Vytváranie OU pomocou Windows PowerShell - Delegovanie prístupových práv pre OU - Správa užívateľov ADDS - Nástroje na správu objektov v ADDS - Pridávanie a úprava užívateľov pomocou konzoly Active Directory Users and Computers - Možnosti konzoly Active Directory Administrative Center - Správa užívateľov pomocou Windows PowerShell - Správa počítačov v ADDS - Účet počítača v doméne - Zabezpečenie účtu počítača - Nastavenie default kontajnera pre počítače - Účty služieb - Vytváranie klasických účtov služieb - Možnosti Managed Service Accounts - Vytváranie a implementácia MSA v doméne - Použitie MSA na serveroch v doméne - Správa skupín v ADDS - Typy a rozsahy skupín - Group nesting - Stratégie členstva v skupinách - Vytváranie a overovanie členstva v skupinách - Reporting v službe ADDS - Možnosti reportovania - Konfigurácia reportov - Využívanie Windows PowerShell na reportovanie - Praktické cvičenie: Implementácia ADDS - Príprava na inštaláciu ADDS - Inštalácia ADDS - Počiatočná konfigurácia ADDS - Pridávanie klientskych staníc do domény - Implementácia bezpečnostných skupín - Konfigurácia prístupových práv ===Politiky skupiny (Group Policy) - Úvod do skupinových politík (Group Policy) - Čo je Group policy? - Policies vs. Preferences - Základné politiky lokálneho počítača - Default Domain Policy a jej nastavenie - Dedičnosť GPO - Možnosti nastavení dedičnosti v doméne - Základné nastavenia GPO v podnikovej sieti - Praktické cvičenie: Implementácia Group Policy - Nastavenie prihlasovacej obrazovky - Prispôsobenie prostredia pre užívateľa - Pripájanie sieťových diskov - Pripájanie sieťových tlačiarní - Konfigurácia WiFi sietí - Konfigurácia odkazov na pracovnej ploche - Nastavenia jazyka a regionálne nastavenia - Nastavenia zobrazovania priečinkov - Nastavenie Windows Update - Nastavenie Windows Firewall

Cieľová skupina

pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať