DETAIL KURZU

Kurz Grafika pre negrafikov – grafická úprava firemných tlačovín, webovej grafiky a prezentácií

Od:

DIGITAL PRO s.r.o

Košice

Popis kurzu

Tento kurz odporúčame najmä zamestnancom vo firmách a inštitúciách, ktorí vytvárajú alebo pracujú s firemnými či úradnými tlačivami a dokumentami, odosielajú a prijímajú pracovnú korešpondenciu, vytvárajú vo firme menšie reklamné materiály do tlače a na web, alebo prezentujú svoju firmu či jej produkty navonok, pričom nie sú grafikmi. Kurz je vhodný aj pre užívateľských nadšencov, či hobbistov, pre rýchle navrhovanie užívateľských grafických produktov do tlače, na web a video.

Oboznámite sa s teóriou a praxou grafickej úpravy najrôznejších firemných reklamných a propagačných materiálov, navrhovaním prezentácií napríklad pre obchodné stretnutia, školenia, online marketing, firemné a produktové portfóliá a všetky ostatné produkty, ktoré súvisia s bežnou firemnou reklamou a propagáciou, obchodovaním alebo prezentovaním.

Obsah kurzu

TEORETICKÉ PREDMETY:

Úvod do počítačovej grafiky Základy grafického dizajnu Prepress – predtlačová príprava Export pre web – optimalizácia

SOFTVÉROVÉ KURZY

CorelDraw I.+ II.+III. – podrobný softvérový tréning Adobe Spark family I.+ II.+III. – podrobný softvérový tréning MS PowerPoint – I.+II.+III. – podrobný softvérový tréning

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA: Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 % Obhajoba vytvorených projektov na praktickom výcviku Diskusia, záver

FORMY VZDELÁVANIA: kombinovaná (prezenčne + online naživo + online dištančne)

Osnovy, podrobné info a aktuálne termíny nájdete na našom vzdelávacom portáli: www.mlearning.sk.

Kontakt: 0948 203 003

Cieľová skupina

Osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho designu a multimédií – pracovníci kancelárií, administratíva, všetky úrovne manažérov, obchodní zástupcovia, produktoví špecialisti, prezentéri, online marketéri, pracovníci technických podpôr atď.

Lektor: Jaroslav Verlík Cena kurzu: 328 EUR (PREZENČNE, UČEBŇA KOŠICE).

  • Alebo možnosť absolvovať kurz formou LIVE (naživo online s lektorom), prípadne formou LMS (samostatný kurz v online učebni s podporou lektora) – viac info na www.mlearning.sk

Ak máte záujem, prihláste sa a zašleme vám emailom elektronické dokumenty vo forme vyplňovateľných PDF e-formulárov – prihláška, vstupný dotazník, organizačné pokyny a podrobnú osnovu.

VIAC INFO NA NAŠOM PORTÁLI mLEARNING SK: http://www.mlearning.sk Inštitút digitálneho dizajnu a multimédií

Poznámka k cene

Prezenčná výučba prebieha v učebni v Košiciach. Alebo možnosť absolvovať kurz formou LIVE (naživo online s lektorom), prípadne formou LMS (samostatný kurz v online učebni s podporou lektora) - viac info na www.mlearning.sk

Kontaktná osoba

Jaroslav Verlík
+421 948 203 003
info@mlearning.sk

Hodnotenie
Organizátor