DETAIL KURZU

Ročné zúčtovanie dane 2018 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2019

Od:

sféra, a.s.

Bratislava

Popis kurzu

Program:

1. Zákonník práce

 • minimálna mzda
 • minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde

2. Sociálne poistenie

 • odvodová úľava
 • maximálny vymeriavací základ pre výpočet poistného
 • maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu a PN
 • odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov 
 • odvody pri dohodách s dôchodcami
 • zmeny v Zákone o sociálnom poistení

3. Zdravotné poistenie

 • odvodová úľava
 • odpočitateľná položka na zdravotné poistenie

4. Daň zo závislej činnosti

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • sadzba dane
 • daňový bonus

5. Plnenie zamestnávania ZTP zamestnancov

6. Ročné zúčtovanie dane

 • povinnosť vykonania ročného zúčtovania dane
 • lehoty, termíny
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o ročné zúčtovanie dane
 • výpočet ročného zúčtovania dane
 • odpočitateľné položky dane
 • sadzba dane
 • daňový bonus
 • vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov na daň
 • darovanie 2% dane
Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka z praxe, špecialistka na mzdy a odvody
Obsah kurzu

Harmonogram:

 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 11:00 prednáška
 • 11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
 • 11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
 • 13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Kontaktná osoba

Ing. Pavlína Rajteková
+421 948 630 830
Pavlina.Rajtekova@sfera.sk

Hodnotenie
Organizátor