DETAIL KURZU

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní = 15 kreditov

Od:

Akadémia vzdelávania Martin

Martin

Popis kurzu

Vzdelávanie je určené pre tieto kategórie:

učiteľ
majster odbornej výchovy

Podkategórie učiteľa:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy),
učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie.

Kontaktná osoba

Helena Bačiaková
+421 910 114 330
avmt@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor