DETAIL KURZU

Efektívna asistentka a vedenie sekretariátu: Od prípravy kávy až po organizáciu firemného eventu.

Od:

eventive, s. r. o .

Trenčín

Popis kurzu

Tréning je určený najmä pre skupinu pracovníkov na sekretariáte, asistentky/asis­tentov riaditeľov a manažérov, ktorých úlohou je riadiť nielen svoj čas ale i čas nadriadeného (dohodnutie obchodnej schôdzky, príprava materiálov na porady, zápisy a pozvánky, a i.) Účastníci tréningu získajú teoretické vedomosti ako správne manipulovať a pripraviť písomnosti spojené s činnosťou podniku, ako zvládať čas a vyhnúť sa časovým stratám, ako správne a efektívne telefonovať. Súčasťou tréningu je množstvo praktických cvičení, ktoré dopĺňajú obsahovú náplň tréningu.

Obsah kurzu

Deň prvý

ORGANIZÁCIA A SEKRETARIÁT

 • Vstupné brány do firmy
 • Postavenie sekretariátu vo firme
 • Asistentka – pravá ruka manažéra
 • Požiadavky na sekretariát (situovanie sekretariátu, dispozičné riešenie pracoviska, komunikačné a pracovné zóny, organizácia návštev, odkladanie odevov a i.)

PÍSOMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA NA SEKRETARIÁTE

 • Zásady písania obchodných listov podľa STN noriem
 • Osobné listy
 • Príprava a koncept, odporúčania k štylizácii
 • Vedenie zápisov z porád, pozvánky
 • Netiketa – elektronická komunikácia

EFEKTÍVNE TELEFONOVANIE

 • Hlasový prejav
 • Štýl prejavu
 • Stratégia jednania

ČASOVÝ MANAŽMENT ASISTENTKY

 • Zdravé postoje k organizácii času
 • Ako zvládať čas (spracovanie časového auditu, stanovenie prioritných úloh, tvorba časového plánu)
 • Obmedzenie časových strát

Deň druhý

PROFESIONÁLNA KOMUNIKÁCIA ASISTENTKY

 • Víťaz alebo porazený (naša reakcia na podnet)
 • Ako interpretovať reč tela? Ako vytvárať profesionálne image v neverbálnej rovine?
 • Naši komunikační partneri a ako na nich (komunikácia s partnerom v útoku/v úteku, aktívne počúvanie)
 • Asertívne správanie

ORGANIZÁCIA PODUJATÍ

 • Organizácia služobných ciest, tlačových besied, spoločenských podujatí, návštev
 • Definovanie a oslovenie cieľovej skupiny
 • Tvorba scenára
 • Pozvánky, technické a organizačné zabezpečenie

OBCHODNÁ A SPOLOČENSKÁ ETIKETA

 • Oslovovanie a pozdravy
 • Návštevy, práca s vizitkami, odovzdávanie darov
 • Rôzne typy spoločenských podujatí
 • Profesionálny outfit a visage asistentky

Cieľová skupina

 • pracovníci na sekretariáte
 • asistentky/asis­tenti riaditeľov a manažérov
Certifikát certifikát Poznámka k cene

Celková cena zahŕňa: dvojdňový tréning, pracovný materiál, občerstvenie (4x coffee break). Pri účasti viac osôb z jednej spoločnosti je cena pre ďalšie osoby 160 eur bez DPH/osoba.

Kontaktná osoba

Nikola Sedláčková
+421 907 403 253
info@eventive.sk

Hodnotenie
Organizátor