Detail kurzu

Firemná korešpondencia v praxi

eventive, s. r. o .

Popis kurzu

Tréning firemnej korešpondencie v praxi je určený všetkým tým, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s firemnou korešpondenciou, komunikujú s klientmi, obchodnými partnermi a pre ich prácu je zostavovanie obchodných listov nevyhnutné.

Prvá časť tréningu je venovaná STN normám, ktoré upravujú písomnosti v podmienkach Slovenskej republiky. Účastníci sa oboznámia s pravidlami písania a používania znamienok, skratiek, značiek a číselných znakov a so zásadami písania obchodnej korešpondencie.

Tréning sa ďalej zameriava na nové druhy komunikácie – e-mailovú korešpondenciu a s ňou súvisiacu netiketu (etiketa v elektronickej komunikácii).

Na záver si účastníci osvoja niektoré špecifiká cudzojazyčnej korešpondencie.

Každý účastník tréningu obdrží vzory listov podľa STN noriem a manuál s výkladom STN noriem.

Obsah kurzu

  • Úprava písomností podľa noriem STN 886101 a STN 01 6910 (interpunkčné znamienka v texte, pravidlá účelnej a prehľadnej tvorby textu, pravidlá úpravy úradných, obchodných a osobných listov a i.)
  • Firemná kultúra písomností
  • Zásady pri písaní obchodnej korešpondencia a štylizácia (Príprava a koncept. Obsah listu. Ako písať a ako nepísať.)
  • E-mailová komunikácia a netiketa
  • Cudzojazyčná korešpondencia

Cieľová skupina

  • pracovníci sekretariátu
  • asistenti/asis­tentky
  • pracovníci marketingových oddelení/styk s verejnosťou
Certifikát certifikát Poznámka k cene

Celková cena zahŕňa: celodenný tréning, pracovný materiál so vzormi listov podľa STN, občerstvenie (2x coffee break), anglicko-slovenský slovník zaužívaných fráz v anglickej korešpondencii

Kontaktná osoba

Nikola Sedláčková
+421 907 403 253
info@eventive.sk

Hodnotenie
Organizátor