DETAIL KURZU

Rekreačné príspevky a ďalšie zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2019 - RNDr. Jana Motyčková

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

1. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

– Podmienky pre poskytnutie rekreačného príspevku
- Oprávnené výdavky, dokladovanie
- Rekreačný poukaz, platba zamestnanca
- Rekreácia u szčo
- Príklady

2. Letné a vianočné odmeny, zmeny v r.2019

– Letná a vianočná odmena v Potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok
2018 a v RZD
- Oslobodenie od dane/poistného v r. 2019
- Pripravovaná novela zákona pre rok 2019 – podmienky oslobodenia
- Povinná evidencia
- Príklady

3. Nové položky v ročnom zúčtovaní dane za rok 2018

– Daňový bonus na zaplatené úroky – nárok, preukazovanie
- Nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť – nárok, preukazovanie
- Nepeňažné plnenie vo forme ubytovania zamestnanca v RZD za rok 2018
a v roku 2019

4. Materské otca

– Podmienky nároku na materské otca
- Zmena v nároku pri súbehu s materským matky
- Zmena zdravotného poistenia matky od 30.12.2018
- Ďalšie zmeny v zdravotnom poistení plateným štátom od 30.12.2018

5. Ďalšie legislatívne zmeny v roku 2019

– Mzdové parametre v r. 2019
- Minimálne sadzby príplatkov od 1.5.2019, podmienky nároku na
príplatky u zamestnancov, dohodárov, vo verejnej službe
- Daňový bonus na dieťa od 1.4.2019
- Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
- Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od novembra
2018
- Úpravy dôchodkového veku
- Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2. kategórie
- Oznamovanie voľných pracovných miest

6. Diskusia aj k iným otázkam zo mzdovej oblasti

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor