DETAIL KURZU

Rekreačné príspevky, pracovný čas, dovolenka, nadčasy, príplatky - RNDr. Jana Motyčková

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

1. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019
- Podmienky pre poskytnutie rekreačného príspevku
- Oprávnené výdavky, dokladovanie, žiadosť
- Rekreačný poukaz, platba zamestnanca
- Rekreácia u szčo
- Príklady

2. Letné a vianočné odmeny, zmeny v r.2019
- Oslobodenie od dane/poistného v r. 2019 – novela zákona od 5/2019
- Letná a vianočná odmena v Potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok
2019, v RZD a v rzzp, Príklady

3. Riadenie pracovného času
- Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné,
nerovnomerné rozvrhnutie
- Konto pracovného času, pružný pracovný čas
- Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni,
prestávky v práci
- Nadčas, kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas
- Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja

4. Príplatky a zmeny od 1.5.2019
- Príplatok alebo náhradné voľno prácu nadčas
- Príplatok alebo náhradné voľno za prácu vo sviatok
- Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu v noci – sadzby od 1.5.2019,
podmienky
- Príplatky na pracoviskách s nočnými zmenami

5. Dovolenka
- Výpočet nároku na dovolenku, krátenie
- Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
- Kto určuje čerpanie dovolenky, podmienky
- Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

6. Pracovná cesta
- Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
- Príplatky počas pracovnej cesty
- Povinné voľno po pracovnej ceste

7. Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor