DETAIL KURZU

Príprava na univerzitné štúdium v slovenskom jazyku

Od:

Súkromná jazyková škola iCan

Bratislava

Popis kurzu

Intenzívne štúdium minimálne 25 hodín týždenne.

Cieľom kurzu je dosiahnutie schopnosti komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca a príprava na prijímacie pohovory na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku .

Ovládanie slovenského jazyka otvára možnosti bezplatného vzdelania v slovenskom jazyku na slovenských verejných vysokých školách.

Študent Jazykovej školy iCan študujúci v tomto vzdelávacom programe (intenzívne štúdium minimálne 25 hodín týždenne) môže požiadať o udelenie národného víza počas doby jazykového vzdelávania.

Obsah kurzu

Trvanie kurzu: 10 mesiacov.

Vyučovanie denne 4 – 6 hodín.

Počet študentov v skupine: 5 – 12.

Intenzita vyučovania: 28–30 hodín do týždňa, z toho

  • 20 hodín slovenského jazyka
  • plus odborná terminológia v predmetoch podľa zvoleného odboru.

Cena: 3898 € / 10 mesiacov.

Cieľová skupina

Zahraniční študenti, absolventi stredoškolského štúdia s maturitou, minimálny vek 16 rokov. Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské.

Certifikát Osvedčenie o ukončení kurzu vydané v zmysle Vyhlášky o jazykovej škole č. 321/2008 Z.z Poznámka k cene

za 10 mesiacov

Kontaktná osoba

Ing Daria Babeush
+421 905 460 194
ican@icanschool.sk

Hodnotenie
Organizátor