Detail kurzu

Angličtina na každodennú komunikáciu – polointenzívny, konverzačný kurz

Súkromná jazyková škola iCan

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku od jazykovej úrovne B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Kurz vedie skúsený kreatívny lektor – native speaker.

Obsah kurzu

Štruktúra kurzu je zameraná na zlepšovanie komunikačných kompetencií študenta, na hodine sa konverzuje vždy na určitú tému, dôraz sa kladie na zapojenie študenta do rozhovoru v maximálnej možnej miere. Gramatika sa preberá v takom množstve, aby bola nápomocná správnej komunikácii.

Trvanie: 3 mesiace.

Minimálny vek: 16 rokov.

Počet študentov v skupine: 5 –12.

Intenzita prípravy: 2 hodiny dvakrát týždenne.


Cieľová skupina

Tento program je určený pre Slovákov a cudzincov s pobytom v zahraničí alebo na Slovensku, hľadajúcich príležitosť štúdia angličtiny bez používania slovenského jazyka ako kontaktného jazyka. Minimálny vek študenta – 16 rokov.

Certifikát Osvedčenie o ukončení kurzu vydané v zmysle Vyhlášky o jazykovej škole č. 321/2008 Z.z Poznámka k cene

za 3 mesiace 350 eur / 130 eur mesačne

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať