DETAIL KURZU

Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov - Júlia Pšenková - Banská Bystrica/ fyzická účasť alebo online diaľkovo + mesačné poradenstvo zadarmo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť zrozumiteľnú interpretáciu zákonov ako aj praktické informácie, na základe ktorých budete schopní samostatne vyčísliť výšku sociálneho a zdravotného poistenia, daní a miezd. Obsah školenia reflektuje aktuálny stav legislatívy.

Obsah kurzu

Miesto konania:

  • Banská Bystrica
  • Mestský úrad
  • Veľká sieň, 1. poschodie
  • ČSA 26

NIE STE z Banskej Bystrice? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Sociálne poistenie

Zamestnanec
definícia zamestnanca
prihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
ostatné registračné povinnosti
odvodová úľava
vymeriavací základ
percentá odvodov
výpočet poistenia
splatnosť poistenia
výkazy
Štatutár
definícia štatutára
prihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
ostatné registračné povinnosti
pravidelný, nepravidelný príjem
vymeriavací základ
percentá odvodov
výpočet poistenia
splatnosť poistenia
výkazy
formulár A1
Dohody o prácach mimo pracovného pomeru
definícia jednotlivých typov dohôd
prihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
ostatné registračné povinnosti
vymeriavací základ
percentá odvodov
výpočet poistenia
splatnosť poistenia
výkazy
Dávky nemocenského poistenia
nárok povinnosti zamestnávateľa

Zdravotné poistenie

Zamestnanec
definícia zamestnanca
prihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
ostatné registračné povinnosti
odvodová úľava
odpočitateľná položka zdravotného poistenia
vymeriavací základ
percentá odvodov
výpočet poistenia
splatnosť poistenia
výkazy
Štatutár
definícia štatutára
prihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
ostatné registračné povinnosti
pravidelný, nepravidelný príjem
vymeriavací základ
percentá odvodov
výpočet poistenia
splatnosť poistenia
výkazy
Dohody o prácach mimo pracovného pomeru
prihlasovanie, odhlasovanie v poisťovniach
ostatné registračné povinnosti
vymeriavací základ
percentá odvodov
výpočet poistenia
splatnosť poistenia
výkazy

Priebeh školenia:

  • 08:00 – 09:00 Prezentácia
  • 09:00 – 10:30 Seminár
  • 10:30 – 11:00 Prestávka č. I
  • 11:00 – 12:30 Seminár
  • 12:30 – 12:45 Prestávka č. II
  • 12:45 – 14:00 Seminár

V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, občerstvenie, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo

V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor