Detail kurzu

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

 1. Právny rámec
 2. Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody.
 3. Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup.
 4. Rozsah zodpovednosti.
 5. Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu.
 6. Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody.
 7. Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra.
 8. Lehoty.
 9. Spôsob a rozsah náhrady škody.
 10. Regresná náhrada.
 11. Ústredná evidencia.
 12. Diskusia

Cieľová skupina

 1. štátne orgány (ministerstvá, iné ústredné orgány šs, okresné úrady)
 2. orgány územnej samosprávy (orgánov a zamestnancov obcí, miest a VÚC, verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, RTVS), orgány záujmovej samosprávy, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci.
 3. notárov, exekútorov, sudcov, prokurátorov, policajtov a advokátov, koncipientov

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor