DETAIL KURZU

BRATISLAVA - Zaujímavosti, trendy, tipy & triky z praxe elektronizácie VO – praktický workshop

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Elektronizácia prináša zmenu myslenia a nové možnosti pri obstarávaní. Novela zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní zase nové povinnosti. Dopady týchto zmien sa premietajú do celého procesu VO. Zjednodušene je možné na „eProcurement“ pozerať ako na nahradenie zastaraných tradičných metód komunikácie a manuálne vyrábaných porovnávacích tabuliek modernými elektronickými nástrojmi. Cieľom workshopu je podeliť sa o praktické skúsenosti s elektronizáciou VO pohľadom predného poskytovateľa elektronického nástroja.

Obsah kurzu

Verejne obstarávanie v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie – kam smerujeme? Elektronizácia procesu VO – Tipy, triky & zaujímavosti z praxe a na čo si dať pozor? Novela zákona – Čo všetko sa zmenilo vo vzťahu k elektronizácií VO? Trendy, o ktorých sa hovorí – o Spoločensky zodpovedné zadávanie o Elektronický podpis dokumentov o Dynamický nákupný systém o eKatalogy Praktická časť – poďme si to vyskúšať – nastavenie zákazky podľa preferencie účastníkov

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchád­začov.

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adrina.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor