DETAIL KURZU

Ruský jazyk a literatúra pre rusky hovoriace deti

Od:

Súkromná jazyková škola iCan

Bratislava

Popis kurzu

Cieľ kurzu: podporiť a zachovať ruský jazyk pre deti, ktoré žijú mimo krajiny pôvodu

Obsah kurzu

Rozvoj reči, nastavenie správnej výslovnosti zvukov, zoznámenie sa s ruskou literatúrou, výučba čítania. V prípade detí školského veku sa predpokladá vyučovanie písomného prejavu, základov ruskej gramatiky, rozvoj reči, hlbšie oboznámenie sa s ruskou literatúrou. Vyučovanie sa koná v priestoroch školy iCan School v centre Bratislavy vždy v piatok, sobotu a nedeľu. Vyučovanie vykonávajú profesionálni učitelia a psychológovia s využitím logopedických techník, hier, príručiek na výučbu čítania a rozvoj reči. Pomôžeme deťom udržiavať a rozvíjať svoj materinský jazyk.

Cieľová skupina

Deti 4 až 15 rokov, pre ktoré je ruština ich materinský jazyk, deti z bilingválnych ro­dín.

Poznámka k cene

4 hodiny mesačne

Kontaktná osoba

Evgeniya Antonova
+421 915 960 566
library@icanschool.sk

Hodnotenie
Organizátor