Detail kurzu

Jazyk SQL - pokročilý v prostredí MS SQL Server (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz Jazyk SQL pokročilý prehlbuje znalostí účastníkov o pokročilé možnosti využívania jazyka SQL v prostredí databázového systému MS SQL Server.

Na počítačovom kurze Jazyk SQL pokročilý Vás naučíme pokročilé možnosti dotazovania pomocou príkazu SELECT, budete vedieť využívať poddotazy, spájať údaje z viacerých tabuliek, filtrovať, zoraďovať a zoskupovať výsledky.  

 • Účastníci sa ďalej naučia využívať vstavané funkcie a vytvárať si vlastné funkcie, využívať uložené procedúry a triggery. 
 • Jazyk SQL spoznáte pracujúc na platforme MS SQL Server.
  Využijete ho tiež v iných databázových systémoch (MySQL, Sybase, Oracle, PostgreSQL, Firebird, MS Access a pod.).

Obsah kurzu

VÝBER ÚDAJOV Z DATABÁZY - PRÍKAZ SELECT

 • Použitie klauzúl - FROM, IN
 • Filtrovanie údajov pomocou WHERE
 • Zoraďovanie výsledkov pomocou klauzuly ORDER BY

SPÁJANIE ÚDAJOV Z VIACERÝCH TABULIEK

 • JOINY INNER JOIN, LEFT RIGHT JOIN, FULL JOIN, CROSS JOIN
 • Joinovanie tabuliek samých so sebou
 • Zoskupovanie údajov pomocou GROUP BY
 • Filtrovanie zoskupených údajov pomocou HAVING
 • Deklarácia - PARAMETERS
 • Základné súhrnné funkcie - AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM
 • Príkazy UNION, EXCEPT, INTERSECT, MINUS

VKLADANIE, EDITÁCIA A MAZANIE ZÁZNAMOV

 • Príkazy INSERT, UPDATE a DELETE
 • Klauzula OUTPUT / RETURNING
 • Vytváranie a použitie Sekvencie

VNORENÉ DOTAZY (SUBQUERIES)

 • Úvod do vnorených dotazov
 • Použitie vnorených dotazov vo výrazoch a ako odvodené tabuľky 
 • Použitie operátorov IN a EXISTS
 • Použitie klauzuly OVER a stránkovacích funkcií (ROW_NUMBER, RANK) 
 • Filtrovanie pomocou TOP a OFFSET-FETCH

PIVOT TABUĽKY A GROUPING SETS

 • Použitie operátorov PIVOT a UNPIVOT
 • Práca s GROUPING SETS

PROCEDURÁLNE NADSTAVBY JAZYKA SQL

 • Dokazovanie dát s použitím procedúr
 • Parametre procedúr
 • Tvorba základnej procedúry
 • Používanie nástroja DEBUG
 • Riadenie kódu (IF, WHILE atd.)

POUŽITIE VSTAVANÝCH FUNKCIÍ

 • Typy funkcií
 • Vytváranie funkcií
 • Písanie dotazov s použitím funkcií
 • Spúšťače (TRIGGER)

Cieľová skupina

IT kurz Jazyk SQL pokročilý je určený pre užívateľov, ktorí sa potrebujú rýchlo naučiť pracovať s databázami v MS SQL Server prostredníctvom jazyka SQL, pretože správa tohto systému nie je hlavnou náplňou ich práce.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Vyžadujú sa znalosti práce s jazykom SQL na úrovni základného kurzu Jazyk SQL – základy.
Odporúčaná je znalosť práce s ľubovoľnou databázovou aplikáciou, ktorá podporuje štandard SQL jazyka (napr. MS SQL Server, MS Access, MySQL, ORACLE a pod.).

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»» 

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

K online školeniu pridávame 2 hodiny NAVYŠE a ZADARMO (3x6 vh/deň). V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školeni

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor