DETAIL KURZU

Event marketing

Od:

eventive, s. r. o .

Trenčín

Popis kurzu

Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej event marketingovej aktivity. Pochopiť, aký význam má event marketing v celkovej marketingovej stratégii spoločnosti a naučiť sa voliť vhodné eventy pre konkrétnu marketingovú stratégiu (resp. komunikačnú stratégiu). Účastníci spoznajú rôzne techniky a nástroje. Súčasťou tréningu sú praktické cvičenia a práca v skupinách.

Obsah kurzu

Čo rozumieme pod pojmom event marketing

 • Dôvody rastúceho významu event marketingu
 • Definovanie pojmu event marketing
 • Význam event marketingu ako súčasti integrovaného komunikačného mixu
 • Základná typológia event marketingových aktivít
 • Event marketing vs. Event management

Proces plánovania a tvorba event marketingovej stratégie

 • Stanovenie cieľov event marketingu
 • Identifikovanie východiskových podmienok a definovanie cieľových skupín pre event marketing
 • Plánovanie a tvorba event marketingovej stratégie, situačná analýza
 • Voľba eventu
 • Plánovanie zdrojov, stanovenie rozpočtu
 • Integrácia eventu do komunikačného mixu, medializácia eventu
 • Event marketing z pohľadu správania sa zákazníka

Event controlling

 • Význam kontroly pri príprave a realizácii event marketingových aktivít
 • Metódy event marketingovej kontroly
 • Následné aktivity po realizácii eventu

Cieľová skupina

 • marketingoví manažéri
 • PR manažéri
 • projektoví manažéri
 • asistentky/asis­tenti zodpovední za firemné akcie (eventy)
Certifikát Certifikát Poznámka k cene

Cena tréningu zahŕňa pracovný materiál (hand-out) a 2x coffee break. Pri účasti viac osôb z jednej firmy je cena pre ďalšiu osobu 95 eur.

Kontaktná osoba

Nikola Sedláčková
+421 907 403 253
nikola@eventive.sk

Hodnotenie
Organizátor