DETAIL KURZU

KOŠICE - Elektronické verejné obstarávanie – praktický sprievodca – workshop

Od:

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Elektronické VO – krok za krokom Vyhlásenia a realizácie VO? Aké sú povinnosti pri plnení legislatívnych požiadaviek elektronickou formou? Predkladanie, príjem a vyhodnocovanie ponúk a dokumentov elektronicky? Ako prebieha administrácia VO a elektronická komunikácia podľa § 20zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. A aký nástroj budete využívať? Čo všetko musí spĺňať a aké sú možnosti trhu?

Podľa čoho sa rozhodnúť pri výberu nástroja pre potreby Vašej organizácie? Cieľom je zoznámiť účastníkov so základmi elektronizácie procesu VO.

Obsah kurzu

Elektronizácia vo VO o Výhody / úskalia / zmeny / novinky o Povinnosti VO pri elektronizácii o Komunikácia & námietky o Ktorý nástroj je najvhodnejší? o Tipy & triky VO – doporučení z praxe

Očami procesného garanta – na vlastnej koži krok za krokom o Nastavenie ľubovoľného postupu VO elektronicky

Očami dodávateľov – komunikačný model z druhej strany o Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov o Predloženie ponuky a ďalšia vzájomná komunikácia s VO

Očami členov komisie – ako si uľahčiť prácu pri vyhodnocovaní o Otváranie obálok o Vyhodnotení ponúk o Protokoly a archivácia dát

Záverečná diskusia o Alebo možnosť spýtať sa

Cieľová skupina

začiatočníkov alebo tých čo majú len minimálne alebo žiadne skúsenosti s elektronickou formou zadávania zákaziek, ale aj pre dodávateľov.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor