DETAIL KURZU

Rekreačné príspevky, pracovný čas, dovolenka, nadčasy, príplatky

Od:

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Seminár je určený mzdovým účtovníčkam a zameriava sa na aktuálne problémy.

Obsah kurzu

1. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

 • Podmienky pre poskytnutie rekreačného príspevku
 • Oprávnené výdavky, dokladovanie, žiadosť
 • Rekreačný poukaz, platba zamestnanca
 • Rekreácia u szčo
 • Príklady

2. Letné a vianočné odmeny, zmeny v r.2019

 • Oslobodenie od dane/poistného v r. 2019 – novela zákona od 5/2019
 • Letná a vianočná odmena v Potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok 2019, v RZD a v rzzp
 • Príklady

3. Riadenie pracovného času

 • Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie
 • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
 • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
 • Nadčas, kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas
 • Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja

4. Príplatky a zmeny od 1.5.2019

 • Príplatok alebo náhradné voľno prácu nadčas
 • Príplatok alebo náhradné voľno za prácu vo sviatok
 • Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu v noci – sadzby od 1.5.2019, podmienky
 • Príplatky na pracoviskách s nočnými zmenami

5. Dovolenka

 • Výpočet nároku na dovolenku, krátenie
 • Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • Kto určuje čerpanie dovolenky, podmienky
 • Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

6. Pracovná cesta

 • Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
 • Príplatky počas pracovnej cesty
 • Povinné voľno po pracovnej ceste

7. Diskusia

Cieľová skupina

Mzdové účtovníčky a všetci záujemcovia o danú problematiku

Poznámka k cene

obed, coffee break, materiály

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk

Hodnotenie
Organizátor