Detail kurzu

KOŠICE - Praktické príklady zákazky s nízkou hodnotou a podlimitnej zákazky v Elektronickej platforme + eForms - workshop

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a zadávania súhrnných správ po novele zákona o verejnom obstarávaní.

Výklad obsahuje aj vzorové príklady a ukážku praktickej  realizácie v systéme Elektronická platforma – IS EVO + eForms

Obsah kurzu

-                 NOVÁ Elektronická platforma v systéme ÚV SR

-                 Prihlasovanie a registrácia do NOVEJ EP

-                 Prístup k NOVEJ EP

-                 Realizácia zákaziek v NOVEJ EP

-                 Realizácia ZSNH

-                 Nová úprava § 117

-                 Zavedenie dvoch druhov (kategórii) zákaziek s nízkou hodnotou

-                 Novinky pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky

-                 Výzva na predkladanie ponúk - povinné náležitosti

-                 Povinné lehoty pri ZSNH

-                 Elektronická platforma a ZSNH

-                 Aktuálne finančné  limity

-                 ZSNH a EKS

-                 Súhrnné správy v zmysle novely (spôsob zadávania, nové druhy súhrnných správ)

-                 Ukážka zadania súhrnných správ

-                 Ukážka realizácie ZSNH v NOVEJ Elektronickej platforme od založenia zákazky až po vyhodnotenie  + eForms

-                 Podlimitné zákazky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní

-                 Ukážka realizácie PLZ v Elektronickej platforme od založenia zákazky až po vyhodnotenie  + eForms s nastavením štruktúrovaných kritérií

-                 Nové eForms formuláre na ÚVO

Cieľová skupina

verejní obstarávatelia, obstarávatelia, obce, mestá, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje.

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor