DETAIL KURZU

Certifikovaný daňový špecialista

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Kurz daňových zákonov zameraný na prax

STAŇTE SA ODBORNÍKOM NA DANE A OVERTE SI NADOBUDNUTÉ VEDOMOSTI POD VEDENÍM PROFESIONÁLNYCH LEKTOROV A DAŇOVÝCH PORADCOV.

Získajte certifikát o absolvovaní vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Účtovník – modul Daňové zákony v praxi.

Kurz pozostáva z 5-tich samostatných školení a je možné ich absolvovať v Žiline, Banskej Bystrici, Bratislave alebo v Košiciach. Informácie o presných miestach konania nájdete na stránke www.cus.sk.

Inovatívna forma vzdelávania – zvoľte si online formu a absolvujte kurz z pohodlia domova.

POZNÁMKA K CENE

Cena pre našich členov je len 100 € vrátane DPH za 5 školiacich dní. Cena pre verejnosť za 5 školiacich dní 300€ vrátane DPH.

Obsah kurzu

Obsahová náplň modulu:

 • Daň z príjmov (2 školenia)
 • Daň z pridanej hodnoty (2 školenia)
 • Daňový systém a daňové kontroly (1 školenie)

Čo všetko je v cene kurzu?

 • Prístup (fyzicky alebo online) k 5-tim povinným školeniam zaradeným do modulu Daňové zákony v praxi
 • Poradenstvo k účtovným a daňovým školeniam od termínu úhrady až do ukončenia kurzu
 • Všetky nezostrihané videozáznamy zo školení modulu, vrátane diskusie
 • Študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe

Ako prebieha vzdelávanie v module Daňové zákony v praxi?

Kurz pozostáva z 5-tich povinných školení, riešenia prípadových štúdií a testu. Po absolvovaní všetkých školení získate certifikát MŠVVaŠ SR o absolvovaní odborného vzdelávania v module Daňové zákony v praxi.

Vyberte si mesto, kde kurz absolvujete (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, alebo ONLINE kdekoľvek na Slovensku). Vybrané mesto napíšte pri objednávke do poznámky.

TERMÍNY ŽILINA
 • 15. 5. 2019 Aktuálne zmeny v daňových zákonoch: ERP a daň z príjmov 2019
 • 16. 5. 2019 Transferové oceňovanie a vzťahy medzi štatutármi a spoločnosťou
 • 29. 5. 2019 Reálne daňové kontroly – rady a tipy daňového poradcu
 • 5. 6. 2019 Daň z pridanej hodnoty
 • 6. 6. 2019 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov
TERMÍNY BRATISLAVA
 • 15. 5. 2019 Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019
 • 16. 5. 2019 Reálne daňové kontroly – rady a tipy daňového poradcu
 • 29. 5. 2019 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov
 • 5. 6. 2019 Daň z príjmov právnických osôb
 • 6. 6. 2019 Daň z príjmov – vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby
TERMÍNY KOŠICE
 • 16. 5. 2019 Reálne daňové kontroly – rady a tipy daňového poradcu
 • 28. 5. 2019 Daň z pridanej hodnoty
 • 29. 5. 2019 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov
 • 11. 6. 2019 Aktuálne zmeny v daňových zákonoch: ERP a daň z príjmov 2019
 • 12. 6. 2019 Transferové oceňovanie a vzťahy medzi štatutármi a spoločnosťou
TERMÍNY BANSKÁ BYSTRICA
 • 28. 5. 2019 Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019
 • 29. 5. 2019 Reálne daňové kontroly – rady a tipy daňového poradcu
 • 6. 6. 2019 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov
 • 11. 6. 2019 Daň z príjmov právnických osôb
 • 12. 6. 2019 Daň z príjmov – vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby

PORADENSTVO PRE ÚČASTNÍKOV MODULU DAŇOVÉ ZÁKONY V PRAXI POČAS CELÉHO KURZU

Cieľová skupina

Kurz Daňový špecialista je určený ekonómom a účtovníkom s praxou v tejto oblasti. Nie je vhodný pre úplných začiatočníkov alebo absolventov bez praxe. Cieľom vzdelávacieho programu je prehĺbenie a upevnenie vedomostí z oblasti dane z príjmov a dani z pridanej hodnoty.

Certifikát Vzdelávanie ukončené certifikátom MŠVVaŠ SR č. 2682/2018/17/1 a č. 2682/2018/17/2 Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie, obed, režijné náklady a osvedčenie MŠVVaŠ SR

Kontaktná osoba


+421 918 780 129
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor