Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE: Zodpovednosti štátu za nesprávny úradný postup/nezákonné rozhodnutie v rôznych oblastiach práva

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci sa dostáva čoraz viac do povedomia občanov vzhľadom na čoraz častejšie prípady, kedy štát nezákonným spôsobom zasiahol do základných ľudských práv jednotlivca. Vo videoškolení s lektorom Patrikom Benčíkom vám priblížime potrebnú terminológiu a popíšeme postup, ktorým je možné náhradu škody uplatniť. Vypočuť si môžete množstvo praktických príkladov z reálnej praxe, ktoré vám objasnia, ako by ste mali postupovať v prípade škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, nezákonného rozhodnutia alebo zatknutia, zadržania a iného pozbavenia osobnej slobody, rozhodnutia o treste a o ochrannom opatrení, ako aj pri rozhodnutí o väzbe.

Obsah kurzu

Minutáž: 56 min.

Lektor: JUDr. Patrik Benčík Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pán doktor Benčík je autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií. Je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, pričom má 14-ročnú právnu prax. Žaloval Finančné riaditeľstvo SR vo vyše 200 daňových súdnych sporoch.

Kontaktná osoba

Ing. Daniela Šmehylová
+421 918 450 980
smehylovad@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor