Detail kurzu

Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z.z.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Popis kurzu

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečného písomného testu absolventi získajú osvedčenie, ktorým preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ako prílohu k žiadosti o priame podpory na pôdu na rok 2020 v termíne najneskôr do 15.5.2020

Obsah kurzu

  • daňová a odvodová politika štátu,
  • podporné opatrenia v agrosektore,
  • administrácia podpory pre mladého farmára a krížové plnenie,
  • možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu,
  • štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodársky a enviromentálnych podmienok (DPEP),
  • zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť,
  • podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty,
  • základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat,
  • rastlinná výroba – strukoviny, okopaniny, olejniny,
  • špeciálna rastlinná výroba,
  • požiadavky na podnikateľský plán,
  • GSAA,
  • Centrálna evidencia hospodárskych zvierat – elekronický prístup farmára

Termíny sústredení: 2. 12. 2019 – 6. 12. 2019

Termíny sústredení: výuky v dňoch 2.12. – 6.12.2019

Cieľová skupina

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na právne postavenie, ktorá žiada podporu na pôdu na rok 2019 formou platby pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb a nemá ukončené stredné alebo vysokoškolské vzdelanie s poľnohospodár­skym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.

Poznámka k cene

228 € vrátane DPH, pri úhrade bankovým prevodom najneskôr tri dni pred termínom, v hotovosti 233 €

Kontaktná osoba

Ing. Zuzana Repiská
+421 37/791 02 31
zuzana.repiska@agroinstitut.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať