Detail kurzu

Balík Microsoft Word Profesionál - komplexný balík kurzov

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačové školenie, balík Word Profesionál je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s aplikáciou Microsoft Word od základu až po jeho pokročilé možnosti. Predpokladajú sa skúsenosti na úrovni školenia Základy práce s Microsoft Windows. Balík Word profesionál sa skladá z troch samostatných dvojdňových školení - Word I. pre začiatočníkov, Word II. pre mierne pokročilých a Word III. pre pokročilých. Balík sa nerealizuje 6 dní kontinuálne za sebou, ale spravidla 2 dni v týždni, počas doby 3 týždňov.

Obsah kurzu

===Kurz Balík Microsoft Word profesionál je balík tvorený z nasledovných kurzov: Kurz Microsoft Word I. - pre začiatočníkov 2 dni Kurz Microsoft Word II. - pre mierne pokročilých 2 dni Kurz Microsoft Word III. - pre pokročilých 2 dni ===Učebná osnova kurzu Balík Microsoft Word profesionál - Word I., Word II. a Word III. ===Kurz Microsoft Word I. pre začiatočníkov ===Oboznámenie sa s programom MS Word - úvod do Microsoft Office - čo je to kancelársky balík MS Office a z čoho sa skladá - správny spôsob využitia základných programov Word, Excel a PowerPoint - definícia pojmov textový dokument, tabuľkový zošit a prezentácia - rozdiely vo verziách 2003, 2007, 2010 a 2013 - iné kancelárske balíky a ich porovnanie s MS OFFICE - štartujeme MS Word - spôsoby spustenia Wordu - čo je to šablóna - praktické ukážky šablón na tvorbu životopisu, listu, faxu a pod. ... - podporované formáty súboru, s ktorými Word pracuje a automaticky otvára - ukladanie Word dokumentu, rozdiel medzi ukladaním spôsobom "Uložiť" a "Uložiť ako" - čo to znamená Export údajov, často používané Formáty exportu - popis pracovného prostredia - hlavný pás s nástrojmi – princíp fungovania, ako sa v hlavnom menu orientovať - kontrolné informácie na stavovej lište - režim zobrazenia na čítanie - nástroj lupa - menu súbor - panel rýchleho spustenia ===Základná práca s textom - písanie textu - písanie veľkých písmen, kláves SHIFT, písanie špeciálnych znakov (@ & # ö, atď.) - nástroj na automatickú zmenu malých písmen na veľké a naopak - myškový a textový kurzor, presun textového kurzoru , mazanie textu, vpisovanie a prepis textu - ako funguje koniec riadku, odseku a strany, predčasné ukončenie riadku, odseku a strany - jednoduchá úprava textu prázdnym odsekom - písanie správne a rýchlo - základné princípy písania všetkými desiatimi - kontrola pravopisu, nastavenie jazyka a jeho súvis s nastavením rozloženia klávesnice - on-line slovníky slovenského a anglického jazyka - spôsoby označovania textu - označovanie slova, riadku , odseku a vety - niektoré užitočné klávesové skratky na označovanie textu - navigácia a orientovanie sa v dokumente - pohyb v dokumente pomocou posuvnej lišty - použitie klávesových skratiek pri navigácií - kopírovanie a presun textu - kopírovanie a presun myškou - kopírovanie a presun pomocou klávesových skratiek - vplyv označenia odseku na kopírovanie - použitie nástroja schránka pri kopírovaní ===Formátovanie textu - formátovanie písma - výber typu písma a jeho vplyv na slovenský text, štandardne používané písma - nástroj vložiť symbol a jeho závislosť na písme - nastavenie rezu a veľkosti písma, zaužívané nastavenia v texte a nadpisoch - grafická úprava textu pomocou farby písma, farby pozadia a orámovania písma - formátovanie odseku - zarovnanie písma v odseku - nastavenie ľavého a pravého okraja odseku - ako zapnúť a vypnúť medzeru medzi odsekmi - čo je to riadkovanie odseku, ako sa líši od medzery medzi odsekmi - farba odseku, orámovanie odseku, rozdiely pri farbení pozadia textu a odseku - jednoduché zoznamy - vytvorenie odrážkovaného a číslovaného zoznamu - nastavenie ľavého okraja zoznamu, význam konca riadku v zozname - vlastný odrážkovaný zoznam, použitie rôznych symbolov pri zoznamoch - vlastný číslovaný zoznam - praktické cvičenie na tvorbu vlastného životopisu ===Vkladanie grafiky do textu - obrázky - vloženie obrázka do textu, typy podporovaných obrázkov - úprava veľkosti a natočenia obrázku - nastavenie obtekania obrázku textom - rýchla úprava obrázku pomocou galérie štýlov a umeleckých efektov - knižnica ClipArt, iné zaujímavé lokality na hľadanie obrázkov - SmartArt - čo je to SmartArt a na čo sa používa - grafická úprava SmartArt pomocou galérie štýlov - Tabuľka - vytvorenie tabuľky výberom a kreslením - zapisovanie v tabuľke - nastavenie veľkosti a rozloženia tabuľky - grafická úprava SmartArtu a Tabuľky pomocou galérie štýlov ===Tlač dokumentu - nastavenia strany - výber veľkosti strany, čo je to formát A3, A4, A5 - veľkosť okraja strany a orientácia strany - obvyklé hodnoty okraja pre dokumenty - špeciálna veľkosť strany, príklad na tvorbu obálky - praktické cvičenie na tvorbu obálky - nastavenia tlače - Tlač niekoľkých kópií - Tlač časti dokumentu - vplyv nastavenia veľkosti a orientácie strany na tlač dokumentu - obojstranná tlač dokumentu ===Záver - ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - diskusia a odpovede na otázky účastníkov ===Kurz Microsoft Word II. pre mierne pokročilých ===Pokročilá práca s textom - exportovanie a importovanie - iné textové editory, formáty PDF, RTF, ODT - textové formáty TXT, CSV - pokročilé nastavenia pracovnej plochy - spôsoby zobrazenia dokumentu - rozdelenie dokumentu - efektívne zobrazenie niekoľkých dokumentov súčasne - použitie nástroja "prejsť na" pri navigácii ===Pokročilé formátovanie textu - automatické opravy - základné opravy textu - formátovacie opravy - vytvorenie vlastných opráv - typografické úpravy textu - zmena pomeru šírky k výške písmena - zmena štandardnej vzdialenosti medzi písmenami - potlačenie delenia viacslovných výrazov na konci riadku - potlačenie presúvania odsekov na novú stranu - nastavenie automatického delenia slov - zakázanie delenia odseku na konci strany - zakázanie delenia položiek zoznamu na konci strany - pokročilá tvorba zoznamov - viacúrovňové zoznamy - úpravy viacúrovňových zoznamov - použitie znakov Zlom riadka a Tabulátor pri tvorbe zoznamov - nastavenie zarovnania a vlastnej veľkosti tabulátora ===Štýly - úvod do použitia štýlov - čo je to štýl a ako sa používa - základné preddefinované štýly - vytvorenie nového štýlu - využitie štýlov pri formátovaní nadpisov dokumentu - štýly nadpis a ich význam pri formátovaní dokumentu - automatické číslovanie nadpisov v štruktúre dokumentu - zmena štruktúry dokumentu pomocou nástroja prehľad - automatická tvorba obsahu, nastavenie obsahu, formátovanie obsahu - použitie štýlov pri navigovaní sa v štruktúre dokumentu ===Pokročilé úpravy grafiky - nástroje na presné umiestňovanie grafiky - zalamovanie textu - pozícia - prekrývanie - automatické rozmiestňovanie - obrázky - orezávanie obrázku - komprimovanie obrázku - odstraňovanie pozadia v obrázku - tabuľky - navigácia v tabuľke, spôsoby označovania tabuľky - pridávanie a odstraňovanie buniek v tabuľke - opakovanie hlavičiek na novej strane - zoraďovanie údajov v tabuľke - jednoduché výpočty vo Word tabuľke - vytvorenie tabuľky konverziou textu, konverzia tabuľky na text - vloženie Excel tabuľky vo Worde - vytvorenie tabuľky kopírovaním dát z Excelu, kopírovanie nástrojom prilepiť špeciálne - tabuľka ako nástroj na formátovanie dokumentu ===Záver - ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - diskusia a odpovede na otázky účastníkov ===Kurz Microsoft Word III. pre pokročilých ===Tvorenie veľkých dokumentov - tvorba letákov a brožúr - tabuľkový dizajn strany - stĺpcový formát textu - textové polia a WordArt pri tvorbe dokumentu - tvoríme veľký dokument - štruktúra dokumentu - definícia pojmov sekcia a referencia a kde je nutné ich používať - efektívny postup pri tvorbe rozsiahleho dokumentu - tvorba referencií - automatická tvorba obsahu, nastavenie obsahu, formátovanie obsahu - číslovanie obrázkov a tabuliek, tvorba zoznamu tabuliek a obrázkov - poznámky pod čiarou a koncové poznámky - krížové odkazy - citácie a zoznam použitej literatúry - tvorenie registra dokumentu - štruktúra dokumentu - delenie dokumentu na sekcie, typy zlomov sekcií - nastavenia strany v sekciách - tvorenie hlavičky a päty v dokumente rozdelenom na sekcie - pokročilá tlač - príprava strany pre tlač dokumentu viazaného hrebeňovou väzbou, termoväzbou alebo šitou väzbou - tlač brožúry na viazanie spinkovačom - tlač letákov špeciálnych rozmerov ===Práca v tíme - Zabezpečenie Word dokumentu - Ochrana proti neoprávnenému otvoreniu - Zabezpečenie proti zmene formátovania a obsahu - Ochrana údajov proti kopírovaniu - Nastavenie finálnej verzie a šifrovanie - Čo je to digitálny podpis a ako funguje - Tímová práca na dokumente - Pripojenie cudzieho dokumentu - Vytvorenie hlavného dokumentu s niekoľkých čiastkových - Revidovanie dokumentu - Jednoduchá revízia použitím komentárov - Sledovanie zmien dokumentu a ich revidovanie - Spôsoby zobrazenia revidovaného dokumentu - Zabezpečenie revízie - Nastavenie možností sledovania - Porovnanie obsahu dvoch dokumentov - Zlúčenie dvoch verzií dokumentov ===Hromadná korešpondencia - Úvod do hromadnej korešpondencie - Na čo slúži nástroj hromadná korešpondencia - Podporované zdroje dát pre hromadnú korešpondencia - Tvorenie obálok a štítkov - Nastavenie obálky - Vytvorenie šablóny pre štítky - Nastavenie zdroju adries a ich filtrovanie - Tlač obálok a štítkov - Možnosti ukladania hromadnej korešpondencie - Tvorenie listov a e-mailu ===Tvorenie šablón - Úvod do tvorenia šablón - Význam dokumentu typu šablóna - Ukladanie šablóny, význam priečinku moje šablóny - Nástroj organizátor na organizovanie štýlov medzi šablónami a dokumentmi - Elektronické formuláre - Čo sú to formulárové prvky a aký je ich rozdiel oproti ActiveX prvkom - Nastavenia formulárových prvkov - Textové pole - Rozbaľovacie pole - Začiarkovacie pole - ActiveX prvok tlačidlo možností a jeho nastavenie - Zabezpečenie formulára ===Záver - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať