Detail kurzu

Kuchár - kuchárka

BEAUTY SCHOOL

Popis kurzu

Absolvent bude mať komplex odborných poznatkov a zručností nevyhnutných k výkonu povolania kuchára a čašníka

Cieľom je naučiť absolventov aplikovať v praxi:

  • ekonomiku a organizáciu reštauračného stravovania
  • psychológiu obsluhy a predaja
  • hospodárske výpočty prípravy jedál
  • najnovšie poznatky o výžive
  • technologické postupy prípravy jedál
  • zásady obsluhy a stolovania
  • základné poznatky z etikety, spôsoby jednania, správania a vystupovania

Obsah kurzu

Učebný plán: Ekonomika a organizácia reštauračného stravovania Zariadenie a vybavenie prevádzkární Hospodárske výpočty Potraviny a zásady správnej výživy Psychológia obsluhy a predaja Technológia prípravy jedál Stolovanie Záverečná skúška

Cieľová skupina

  • záujemcovia (zamestnaní alebo nezamestnaní), ktorí sa chcú uplatniť v profesii kuchár alebo čašník
  • záujemcovia o rozšírenie kvalifikácie v danom odbore
  • pre tých, ktorí chcú začať podnikať ako SZČO v reštauračných a pohostinských službách, v cestovnom ruchu a turizme
Certifikát Certifikát platný v Európskej únii. Poznámka k cene

Pri praxi v našom zariadení cena 960 Eur

Hodnotenie
Organizátor