DETAIL KURZU

Výkonná Asistentka, inšpiratívny člen tímu (2+2 DNI)

Od:

Espiral, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Moderný administratívny manažment a efektívna starostlivosť o tím, spolupráca na procesoch a metodických postupoch podporných útvarov.

 • Efektivita
 • Redukcia komplexnosti
 • Zvýšenie kvality výkonov
 • Zvýšenie schopnosti plánovať a riadiť svoje aktivity v čase
 • Zlepšenie motivácie spolupracovníkov
 • Zvýšenie spokojnosti nadriadených manažérov, interných a externých klientov
 • Vytváranie pozitívneho imidžu a dobrého mena spoločnosti

Zážitkový tréning zameraný na rozvoj profesionálnych mäkkých a administratívnych zručností, pre asistentky spoločnosti. Tréningom sa zameriame na prehĺbenie vedomostí, zručností a praktický tréning vysoko účinnej, bdelej komunikácie a profesionálneho vystupovania. Spoznáte a rozšírite si nástroje pre prácu s časom a efektívnym využívaním svojich vnútorných zdrojov; schopnosť pochopiť, motivovať, inšpirovať, nabudiť, spolupracovať win:win.

Súčasťou tréningu, je mnoho, rokmi overených poznatkov, psychologických dotazníkov, na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií, aktivít a rozvojových hier, kde si naučené veci precvičíme a zažijeme priamo u seba.

Vyskúšame si prakticky uplatňovanie aktívneho počúvania, dávania ADO spätnej väzby a mnoho ďalších funkčných inovačných metód, priamo v praxi.

Stres a komunikácia sa vzájomne ovplyvňujú a my si vytvoríme zo stresu priateľa. Vplyvom tohto zážitkového rozvojového programu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené, ako pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce asistentky, tak v bežnom živote.

Rozsah: 4 DNI (2 + 2 dni) 9:00 – 17:00 h Termín: 7.-8.10. a 17.-18.2019

Forma vzdelávania:

 • Prednáška, mentoring, trénovanie, demonštrácia a interakcia vo dvojiciach
 • Koučovací prístup, NLP techniky
 • Individuálne trénovanie naučeného a podklady slúžiace k samoštúdiu (medzi jednotlivými dňami)

Súčasťou tréningu bude: Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu, úcta a podpora

Obsah kurzu

V rámci svojich zážitkových tréningov, ponúkame interaktívne skĺbenie teórie a praxe v profesionálnej sfére, so zameraním na:

Profesionálne vystupovanie v osobnom, telefonickom i písomnom styku

 • Spoločenská etiketa, bontón, ako súčasť firemnej identity
 • Profesionálne vystupovanie, pozitívne naladenie sa a úsmev, prvý kontakt, vítanie, predstavovanie, podávanie rúk, usádzanie hostí, vizitky, odovzdávanie odkazov ai
 • Spoločenská etiketa v odievaní, úprava vzhľadu – dodržiavanie zásad, čo by nemalo chýbať v šatníku profesionálnej recepčnej – asistentky; Aký je ten Váš štýl, imidž, Vaša značka?

Tajomstvo Charizmy – viac vplyvu, viac úspechu

 • Mirroring – Leading – Rapport + Rozhovor (katalyzátor premýšľania)
 • Filtre a preferenčné kanály vnímania sveta a akým jazykom komunikujeme svoje potreby, usilujeme o pozornosť a ako to má klient, kolega? Základné princípy NLP

Excelentná komunikácia – autenticky a efektívne asertívne; aktívne počúvanie a empatia

 • Nácvik aktívneho počúvania, uvoľňovanie komunikácie k bdelému rozhovoru aj v záťažových situáciách – budovanie cesty k dôvere, vzťahu, spolupráci; Zásady partnerskej komunikácie

Osobnostné komunikačné štýly a pokročilá typológia osobnosti – Ako nám táto vedomosť uľahčí spoluprácu s ľuďmi, keď sú v záťaži, pod stresom; Rôznorodosť uhlov pohľadu, podstata porozumenia typológie osobnosti a pochopenie správania a reakcií komunikačného partnera

 • Ako v minimálnom čase vhodne odpovedať, predstaviť svoj zámer, požiadavku, stanovisko či cieľ, v súvislosti s typom „poslucháča“?
 • Ako maximalizovať vplyv svojich vyjadrení? Ako zvýšiť svoju schopnosť presvedčiť a originálne formulovať myšlienku v hovorenej i písomnej forme?
 • Poznanie, čo hrá v komunikácii skutočnú rolu a pomáha nám to ísť, svojmu komunikačnému partnerovi na ceste v ústrety, eliminovanie bariér prvotného vnímania

Nenásilná komunikácia a základné princípy asertivity

 • ADO – účinná konštruktívna spätná väzba inak; Nácvik formulácií zdravého feedback-u, sebe, kolegovi, klientovi – Osobnostný poker
 • Nácvik asertívneho vyjadrenia a výrokov typu „JA“, schopnosť naučiť sa hovoriť NIE, so správnou dávkou empatie
 • Transakčná analýza – základné porozumenie trom ego-stavom a ako pozitívne ovplyvniť transakciu vo vzťahoch a upokojiť tak vzniknutý konflikt

Efektívne organizovanie a riadenie chodu kancelárie, celej organizácie, v spolupráci s nadriadeným manažérom, spolupracovníkmi, klientmi

 • Komplexnosť spravovania agendy kancelárie, vedúcej ku vzájomnej, spokojnej spolupráci konateľa, manažéra s asistentkou i s celým zastúpením pracovníkov spoločnosti
 • Excelentná organizácia a koordinácia časového kalendára
 • Networking, správa kontaktov

Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi, typy porád, prínos, chyby a nedostatky – profesionálna asistencia moderátorovi porady

Profylaxia stresu a jeho zvládanie – top tipy

 • Eliminácia stresu ako ho poznáme, alebo ako si zo stresu spraviť priateľa a využiť jeho silu pre naplnenie príležitostí a výziev
 • Metóda STOP a schopnosť rozpoznať príčiny stresu a strachu, u seba a u druhých
 • Nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k väčšiemu pokoju a spokojnosti, k budovaniu dobrej atmosféry vo svojom okolí

MS Office – pokročilé zvládanie práce v programoch: MS Word, MS Excel, alebo MS Outlook/PowerPoint

Cena zahŕňa:

 • Lektora a kouča
 • Písacie potreby, študijné materiály, šablóny, vzorové komunikácie na sekretariáte, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj a uplatnenie v praxi
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
 • Celodenné občerstvenie a teplý obed

Cieľová skupina

Pod „jednou strechou“ nájdete ucelené riešenie, informácie budú šité presne pre Vašu aktuálnu/ budúcu pracovnú pozíciu – priamo v procese tréningu:

 • Asistent/ka generálneho riaditeľa, vedenia spoločnosti
 • Výkonná asistent/ka, projektová asistentka
 • Office manažér/ka zodpovedný/á za vedenie tímu zamestnancov
 • Podnikateľ/ka pracujúci/a vo svojej kancelárii s administratívnymi skúsenosťami
 • Eventový/á manažér/ka
 • Ženy, ktoré chcú byť vždy IN a dokonale pripravené

Asistentka ako plnohodnotný partner tímu, sa stáva nezastupiteľným pomocníkom, tajomníkom a radcom.

Referencie od niekoľkých účastníčok kurzu: http://www.espiral.sk/…ali-o-nas-2/ Ďalšie naše zaujímavé kurzy a školenia TU: http://www.espiral.sk/…zy-skolenia/

Kontaktná osoba

Erika Feketová
+421 903 221 950
erika.feketova@espiral.sk

Hodnotenie
Organizátor