Detail kurzu

Výkonná asistentka, inšpiratívny člen tímu 4 DNI

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

S potešením vám predkladáme ponuku na intenzívny TRÉNING PRE POKROČILÝCH, šitý v procese na mieru, zacielený na rozvinutie a doplnenie profesionálnych mäkkých zručností, osobnostný rozvoj v administratívnom manažmente, poskytujúc profesionálnu podporu externému i internému klientovi.

Cieľom tréningu je:

 • Poznať a vedieť využívať nástroje, kľúče k budovaniu a rozvoju kvalitných medziľudských vzťahov, ako i pre zvládanie prípadných konfliktov a záťažových situácií
 • Vedieť, čo hrá v komunikácii skutočnú rolu a pomáha nám to ísť svojmu komunikačnému partnerovi na ceste v ústrety, uľahčiť videnie zmyslu hovoreného slova, pomenovanie podstaty a nachádzanie efektívnych riešení.
 • Stres a komunikácia  sa vzájomne ovplyvňujú a my si  vytvoríme  zo  stresu priateľa.

Prostredníctvom rokmi overených poznatkov na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií a rozvojových aktivít, sa tiež naučíte eliminovať a predchádzať negatívnym dôsledkom stresu, efektívne si riadiť aktivity v čase, využívať svoje vnútorné zdroje, reprezentovať, pochopiť, motivovať, inšpirovať, nabudiť a spolupracovať win:win.

Využitím Vašich minulých skúseností ako i nových poznatkov, si osvojíte ako profesionálne spolupracovať so svojim  nadriadeným, efektívne riadiť kanceláriu a svoje činnosti, zabezpečovať včasné dosahovanie pracovných, osobných cieľov, získavať tak voľný priestor pre ďalší osobnostný rast, tvorivú činnosť, budovanie dobrej atmosféry
na pracovisku. Budete expertom vo
svojej pozícii, proaktívnym, stabilným a inšpiratívnym členom tímu, ktorého  kvality spoznajú už pri prvom rozhovore.

Vplyvom tohto zážitkového rozvojového programu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené,
ako pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce asistentky,
(office) manažérky, tak v bežnom živote.

Témy, ktoré uvádzame, sú cielené a nič všeobecné.

Ak chceme obsiahnuť všetko potrebné, vieme to dosiahnuť  intenzívnym výcvikom za 4 dni.

Rozsah: 4-dňového rozvojového programu (9:00- 17:00 hod)

4 dni alebo 2+2 dni  /pri tréningu na objednávku - termíny a možnosti podľa vzájomnej dohody/

Ideálny časový rozstup medzi 2 termínmi výcviku: 1-3 týždne, býva cennou výhodou na aplikovanie a pozorovanie naučeného v živote, práca na samostatných zadaniach. Ide o systematické kontinuálne zlepšovanie sa vo všetkých oblastiach života.


Obsah kurzu

Ako byť excelentnou pravou rukou svojho šéfa

Profesionálne vystupovanie v osobnom, telefonickom i písomnom styku - Spoločenská etiketa, bontón, ako súčasť firemnej identity

Profesionálne vystupovanie, pozitívne naladenie sa a úsmev, prvý kontakt, vítanie, predstavovanie, podávanie rúk, usádzanie hostí, vizitky, odovzdávanie odkazov ai.

Spoločenská etiketa v odievaní, úprava vzhľadu – dodržiavanie zásad, čo by nemalo chýbať v šatníku profesionálnej  recepčnej - asistentky; Aký je ten Váš  štýl, imidž, Vaša  značka?

Tajomstvo Charizmy – viac vplyvu, viac úspechu

Excelentná komunikácia – autenticky a efektívne asertívne; aktívne počúvanie a empatia

Nácvik aktívneho počúvania, uvoľňovanie komunikácie k bdelému rozhovoru aj v záťažových situáciách – budovanie cesty k dôvere, vzťahu, spolupráci; Zásady partnerskej komunikácie

Osobnostné komunikačné štýly a pokročilá typológia  - ako nám táto vedomosť uľahčí spoluprácu s ľuďmi, keď sú v záťaži, pod stresom; Rôznorodosť uhlov pohľadu, podstata porozumenia typológie osobnosti a pochopenie správania a reakcií komunikačného partnera

Ako v minimálnom čase vhodne odpovedať, predstaviť svoj zámer, požiadavku, stanovisko či cieľ, v súvislosti s typom „poslucháča“?

Ako maximalizovať vplyv svojich vyjadrení? Ako zvýšiť svoju schopnosť presvedčiť a originálne formulovať myšlienku v  hovorenej i písomnej forme?

Poznanie, čo hrá v komunikácii skutočnú rolu a pomáha nám to ísť, svojmu komunikačnému partnerovi
na ceste v ústrety, eliminovanie bariér prvotného vnímania

Radikálne rozhovory: ADO – účinná konštruktívna spätná väzba inak; Nácvik formulácií zdravého feedback-u, sebe, kolegovi, klientovi
Nácvik asertívneho vyjadrenia a výrokov typu „JA“, schopnosť naučiť sa hovoriť NIE, so správnou dávkou empatie
Ak by nám zostal čas, prípadne to z rozhovoru vystane ako potreba, tak aspoň stručne:

Nenásilná komunikácia a základné princípy asertivity - komunikačný model autora Marshalla Rosenberga, ktorý
v štyroch krokoch predstavuje spôsob ako s rešpektom voči sebe aj voči druhým komunikovať, dávať najavo svoje pocity a potreby, hľadať spoločnú dohodu a riešenie konfliktných situácií

Transakčná analýza – základné porozumenie trom ego-stavom a ako pozitívne ovplyvniť transakciu vo vzťahoch a upokojiť tak vzniknutý konflikt

Stress management (tipy – triky)

Vnútorné a vonkajšie zdroje stresu a ich riešenia – vonkajšie a vnútorné hranice, prevrátené hranice, ako ustáť tlak, ako stres premenovať a premeniť vo svoj prospech

Čo ľudí  motivuje a čo demotivuje - podľa neuro-vedeckého modelu SCARF si pripomenieme situácie
a skúsenosti z minulosti, predstavíme si stratégie

Čomu, akým krokom pri spolupráci/vedení ľudí, je lepšie sa vyhýbať a čo podporiť, aby sme sa stali vplyvnými a prirodzene rešpektovanými

Aké sú rozdiely v potrebách, osobných hodnotách a motivácii u rôznych generácií: Boomer, X,Y

Profylaxia stresu a jeho zvládanie – top tipy

Eliminácia stresu ako ho poznáme, alebo ako si  zo stresu spraviť priateľa a využiť jeho silu pre naplnenie príležitostí a výziev

Metóda STOP a schopnosť rozpoznať príčiny stresu a strachu, u seba a u druhých

Nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k väčšiemu pokoju a  spokojnosti,  k budovaniu dobrej atmosféry vo svojom okolí

Time management pokročilé prvky – Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority

Matica priorít a stanovovanie priorít; techniky manažovania seba v čase (GDT, pomodoro, mind maps...)

Základy delegovania – jeden zo základov efektívneho riadenia svojho času, ako na multitasking

STOP prokrastinácie a nástup motivácie – ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie), dosiahnuť spokojnosť a emočnú vyrovnanosť 

Efektívne organizovanie a riadenie chodu kancelárie, celej organizácie, v spolupráci s riaditeľom/konateľom, nadriadeným manažérom, spolupracovníkmi, klientmi

Komplexnosť spravovania agendy kancelárie, vedúcej  ku vzájomnej, spokojnej  spolupráci konateľa, manažéra s asistentkou i s celým zastúpením pracovníkov spoločnosti

Excelentná organizácia a koordinácia časového kalendára svojho i nadriadeného manažéra

Kompletné zabezpečovanie zahraničných a tuzemských pracovných ciest pre nadriadeného manažéra, podpora pre ostatných pracovníkov spoločnosti

Príklady a možnosti, ako sa čo najlepšie a najkvalitnejšie postarať o hostí, ako napr.:  kreatívne návody, ako zaobstarať vhodný prezent pre obchodného partnera, doručenie osobne, alebo kuriérskou spoločnosťou

Top triky prezentačných zručností - komunikačné zručnosti z pohľadu prezentéra

Tréning: silný a pevný postoj, gestikulácia v súlade, sebaistý hlas, hlasitosť, a správna výslovnosť, dynamika reči, očný kontakt

Cena sa týka skupinového tréningu a zahŕňa:

 • Občerstvenie, teplý obed (pri osobnom vedení kurzu)
 • Študijné materiály, prezentácie
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
 • Za účelom efektívneho osvojenia naučeného, získania návyku, poskytujeme (online/skype) 60 minútový Koučing (v cene 180,–€) grátis (možnosť uplatniť do mesiaca po tréningu)

Pri individuálnom prístupe 1:1:

 • 4-hodinový tréning/koučing: 600,-€/1 os
 • 1-dňový individuálny tréning: 990,-€/1 os
 • 4 a viac-dňový tréning, s množstevnou zľavou: 880,-€/1 os/1 deň

Cieľová skupina

 • Asistenti
 • Excelentné recepčné
 • Referenti
 • Ako i juniori pre sales, PR, HR, recruiting
Certifikát Osvedčenie o absolvovanom tréningu Poznámka k cene

Individuálny prístup 2+2 dni, v cene 3.520,-€ a vo vlastnom termíne

Hodnotenie
Organizátor