Profesionálny majster - vedenie ľudí a motivácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Spoznanie základných princípov účinnej motivácie pracovníkov a osvojenie si praktických nástrojov pre efektívne vedenie ľudí, vytyčovanie cieľov, motivovanie a podporovanie svojho pracovného tímu.

Cieľová skupina

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • podnikatelia a majitelia firiem
 • vedúci zamestnanci a lídri
 • všetci, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti motivovať a viesť ľudí

Obsahová náplň

Osobnosť manažéra a poznanie vlastného manažérskeho štýlu

 • cvičenie na sebapoznanie a seba rozvoj
 • vnútorná motivácia

Efektívne vedenie ľudí

 • rôzne štýly vedenia a ich situačné využitie
 • komunikácia manažéra v pracovnom tíme, kontrola, ocenenie, konštruktívna kritika
 • odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov

Komunikácia s pracovníkmi

 • precvičovanie vybraných komunikačných zručností, neverbálna komunikácia

Motivácia pracovníkov

 • poznávanie osobnosti pracovníkov a ich predpoklady pre rôzne typy úloh
 • teórie motivácie a ich využitie v manažérskej praxi
 • ako získať pracovníkov pre splnenie úloh – formulácia cieľov
 • ako viesť motivačný rozhovor s pracovníkom
 • úloha osobnosti manažéra pri motivácií pracovníkov
 • význam pozitívnej spätnej väzby v práci manažéra
 • vyvolanie aktivity a jej nasmerovanie k požadovanému cieľu
 • delegovanie ako nástroj motivácie
 • vytypovanie úloh vhodných pre delegovanie
 • ako správne delegovať pracovníkom úlohy – vedenie rozhovoru s cieľom delegovať

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Mihalovičová
mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 736 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť

web: www.tmconsulting.sk

Adresa
TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)