Time manažment - efektivny manažment vlastného času

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Osvojenie si účinných princípov riadenia vlastného času, odbúravanie časového stresu a získanie praktických zručností pre vyššiu osobnú efektivitu.

Cieľová skupina

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • podnikatelia a majitelia firiem
 • vedúci zamestnanci a lídri
 • všetci, ktorí sa chcú naučiť využívať svoj čas efektívne

Obsahová náplň

Východiská časového manažmentu

 • zásady časového manažmentu
 • princípy efektívnej organizácie času
 • plánovanie činností
 • stanovovanie hierarchie cieľov a priorít (mriežka)
 • koordinácia časových plánov
 • eliminácia časových strát
 • delegovanie právomoci

Techniky časového manažmentu

 • pomôcky pre dlhodobé plánovanie
 • pomôcky pre krátkodobé plánovanie
 • poznanie zlodejov vlastného času
 • boj so zlodejmi času (subjektívne aj objektívne determinované), ich identifikácia a spôsoby odstránenia, resp. minimalizácie
 • aktívne plánovanie pracovného dňa/týždňa (ciele, priority, stratégie)

Riadenie seba v čase

 • časová analýza
 • definovanie vlastných cieľov
 • efektívnosť vlastných cieľov
 • organizácia vlastného času
 • priority úloh, plánovanie priorít
 • asertivita, delegovanie úloh, disciplína a sebaovládanie
 • bariéry osobnej výkonnosti

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Mihalovičová
mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 736 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť

web: www.tmconsulting.sk

Adresa
TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)