Prezentačné zručnosti rýchlo a efektívne

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získanie a rozvoj profesionálnych prezentačných zručností, a posilnenie sebadôvery pri vystupovaní pred publikom.

Cieľová skupina

 • manažéri na všetkých úrovniach riadenia
 • podnikatelia a majitelia firiem
 • vedúci zamestnanci a lídri
 • všetci, ktorí sa chcú dozvedieť tajomstvá profesionálnej prezentácie

Obsahová náplň

Úvodný workshop

 • skúsenosti s prezentáciami z praxe
 • druhy prezentácií a ich odlišnosti

Príprava prezentácie

 • cieľ prezentácie
 • analýza cieľovej skupiny
 • štruktúra prezentácie
 • príprava scenára, časový a obsahový plán
 • príprava prezentačných materiálov
 • výber pomôcok (prečo a ako využívať pomôcky)
 • formálne členenie vystúpenia, základy psychohygieny
 • ako začať – identifikácia vlastných obáv a neistôt, sebamotivácia, prvý dojem a vytvorenie pozitívnej atmosféry, empatia a kontakt s poslucháčmi
 • nácvik vystúpenia

Rétorické zručnosti

 • spôsob vyjadrovania
 • hlasový prejav, verbálne prvky prejavu
 • paralingvistika, reč tela
 • čoho sa vyvarovať (bariéry efektívnej komunikácie)
 • cielený výber jazykových prostriedkov
 • ako vyvolať záujem, zaujať pozornosť, vzbudiť zvedavosť poslucháčov
 • udržanie pozornosti
 • uspokojenie potrieb poslucháčov

Vizualizácia prezentácie

 • podstata vizualizácie
 • grafické vyjadrovanie
 • prezentačná technika a potrebné technické vybavenie

Vykonanie prezentácie

 • verbálna a neverbálna zložka prejavu
 • ako pútavo začať
 • ako udržať pozornosť
 • ako viesť diskusiu a čeliť námietkam
 • ako úspešne zakončiť
 • ako vyhodnotiť úspešnosť
 • zásady predajnej prezentácie
 • pomôcky pri prezentácii

Komplexné cvičenie

 • príprava prezentácie na zvolenú tému – modelovanie reálnych prezentácií, ktoré korešpondujú s obsahom práce účastníkov vzdelávacej skupiny
 • vykonanie prezentácie – videotréning informatívnej prezentácie
 • spätná väzba – proaktívna spätná väzba, skupinová diskusia

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Mihalovičová
mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 736 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť

web: www.tmconsulting.sk

Adresa
TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)