Kredity pre učiteľov, pedagógov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Školenia na zvyšovanie kreditov pre učiteľov škôl:

 • ASERTÍVNE ZVLÁDANIE NÁROČNÝCH KOMUNIKAČNÝCH SITUÁCIÍ V PRÁCI

UČITEĽA-10 KREDITOV

 • DOSAHOVANIE PSYCHICKEJ ODOLNOSTI, ZVLÁDANIE STRESU A SYNDRÓMU VYHORENIA UČITEĽA-10 KREDITOV
 • RIADENIE INTERPERSONÁLNYCH KONFLIKTOV V PRÁCI UČITEĽA-10 KREDITOV
 • EMOCIONALITA A SEBAPOZNANIE V ROZVOJI OSOBNOSTI UČITEĽA-12 KREDITOV

Cieľová skupina

Uvedené programy kontinuálneho vzdelávania sú aktualizačné a sú určené pre nasledovné kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie stredné odborné vzdelávanie
 • úplné stredné všeobecné vzdelávanie
 • úplné stredné odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ jazykovej školy
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Typ a platnosť osvedčenia:
Absolventi kurzu Akreditovaného MŠ SR obdržia certifikát s platnosťou na celom území SR.

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 40 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Mária Nikodemová
mobil: +421 911 771 178
e-mail: avto@aveducation.sk

Adresa
Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 447 515
mobil: +421 905 447 515
email: avto@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk/topolcany

Adresa
Akadémia vzdelávania Topoľčany
Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, Topoľčany Zobraziť na mape